ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ НІМЕЦЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Р Кривонос

Анотація


Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об'єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко
завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розви-
тку, реалізованої у ФРН, активній зовнішній політиці уряду Г.Коля, який перетворив "німецько-німецькі відносини" у само-
стійну політичну величину. Доведено, що революція в НДР, в основі якої лежав "патріотизм німецької марки", мала націо-
нальний характер, була підтриманаширокими верствами населення і підкріплена правовими угодами.
The domestic factors of the German reunification are investigated. The GDR break-up was rapid as the USSR was not able any more
to support by force the GDR authorities, the alternative development model implemented in the FRG was attractive for the GDR
population, and H.Kohl's government conducted an active foreign policy, transforming the "German-German relations" into a selfdependent
political value. The GDR revolution grounded on the "German mark patriotism" had a national nature, was supported by
great masses of population and reinforced with legal agreements.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.