ГОЛОДОМОР 1932-33 РР. В УКРАЇНІ ЯК ГЕНОЦИД: ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ

М Дорошко, В Головченко

Анотація


Аналізується місце Голодомору 1932-33 рр. в Україні в історичній і національній пам'яті, як усередині Української
держави, так і в діаспорі; з'ясовується значення рівня національної свідомості й патріотизму для успішної розбудови
й розвитку модерної державності; окремої уваги надано компаративному аналізу висвітлення трагедії Голодомору в
західних засобах масової інформації та на державному рівні; окреслено обставини появи терміну "геноцид" в міжна-
родно-правовій практиці; розкрито причини звернення політичної й наукової громадськості Заходу до теми голоду в
радянській Україні.
Ключові слова: геноцид, голод, діаспора, колективізація, нація, незалежність, репресії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Марочко В. І. Концептуальні підвалини західноєвропейської та

російської історіографії голодомору 1932-1933 рр. в Україні / Василь

Марочко // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 125-144.

Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі

усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – К.: "Наш час", 2008. – 424 с.

Дорошко М. Визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

геноцидом : міжнародний аспект / Микола Дорошко // Персонал. – 2008.

– № 1. – С. 102-104.

Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: свідчення

німецьких дипломатів / Андрій Кудряченко // Пам'ять століть. – 2007. –

№ 2. – С. 153-161.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами

Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної

Республіки Німеччина / Упоряд., вступ. стаття, пер. з нім.

А. І. Кудряченка; передмова Ю. Г. Рубана. – К.: Національний інститут

стратегічних досліджень, 2008. – 340 с.

Головченко В. Міжнародно-політичний вимір українського

голодомору 1932-1933 рр. / Володимир Головченко // Пам'ять століть. –

– № 5-6. – С. 141-150.

Головченко В. Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і

національній пам'яті / Володимир Головченко // Гілея : Науковий вісник :

Збірник наукових праць. – Вип. 82. – К.: 2014. – С. 46-53.

Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український

голодомор : чи можлива нова інтерпретація? / Андреа Граціозі //

Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 120-131.

Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом

"ліквідації" українського націоналізму? / Гергард Зімон // Український

історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 118-131.

Мейс Дж. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні : що

сталося й чому? (публікація А. Сидорука) / Джеймс Мейс. – Український

історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 185-200.

Шноре Е., Паавле І. Латвійські та естонські дипломати про

Голодомор в Україні / Едвінс Шноре, Індрек Паавле // Український

історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 85-95.

Dietsch J. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor

in Ukrainian Historical Culture / Johan Dietsch. – Lund : Media Tryck, Lund

University, 2006. – 280 p.

Serbyn R. The Ukrainian Famine of 1932-1933 as Genocide in the

Light of the UN Convention of 1948 / Roman Serbyn // The Ukrainian

Quarterly. – 2006. – Vol. LXII, No. 2. – P. 186-204.

Sysyn F. The Ukrainian Famine of 1932-33 : The Role of Ukrainian

Diaspora in Research and Public Discussion / Frank E. Sysyn // Problems of

Genocide : Proceedings of the International Conference on "Problems of

Genocide" (April 21-23, 1995, National Academy of Sciences, Yerevan, Republic

of Armenia). – Cambridge, MA; Toronto : Zoryan Institute, 1997 – P. 74-117.

Famine in Ukraine, 1932-1933 / Ed. by Roman Serbyn and Bohdan

Krawchenko. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies,

University of Alberta, 1986. – 192 p.

Himka J.-P. A Central-European Diaspora under the Shadow of

WWII : The Galician Ukrainians in North America / John-Paul Himka //

Austrian History Yearbook. – 2006. – No 37. – P. 17-31.

Громадянська позиція літератури і перебудова. Доповідь

О. Г. Мусієнка на партійних зборах Київської організації СПУ //

Літературна Україна. – 1988, 18 лютого.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of

Genocide. 09.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.hrweb.org/legal/genocide.html.

Международная комиссия по расследованию голода на

Украине 1932-1933 годов : итоговый отчет 1990 г. – К.: Отделение

редакционно-издательской и рекламной деятельности УкрЦЭНДИСИ,

– 191 с.

Humphrey John P. Famine, International Low and Human Rights :

A Statement on the 1990 Report of the International Commission of Inquiry

Into the 1932-1933 Famine in Ukraine // Famine-Genocide in Ukraine 1932-

Western Archives, Testimonies, and New Research / Ed. by

Wsevolod W. Isajiw. – Toronto : Ukrainian Canadian Research and

Documentation Centre, 2003. – 152 p.

Mace J. How Ukraine Was Permitted to Remember / James E.

Mace // Ukrainian Quarterly. ‒ 1993. ‒ Vol. XLIX, No 2. – P. 121-151.

Антонович М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин

геноциду : проблема міжнародного визнання / Мирослава Антонович //

Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. Вип.

(ч. І). – К.: Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 126-135.

Кульчицький С. Чому Сталін нас нищив? / Станіслав

Кульчицький // День. – 2005, 3 листопада.

Закон України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".

11.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-16.

Представник РФ при ООН звинуватив МЗС України в

абсолютній брехні щодо Голодомору. 28.10.2008 [Електронний ресурс].

– Режим доступу : http://www.newsru.ua/ukraine/28oct2008/slo.html.

Медведєв вважає, що називати Голодомор 30-х геноцидом

українців "цинічно й аморально". 14.11.2008 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.newsru.ua/ukraine/14nov2008/otce_skazav.html.

110th USA Congress, II Session House of Representatives

Resolution No. 1314 // Пам'ять століть. – 2008. – № 5-6. – С. 35-36.

Країни, що визнали Голодомор [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://archive.is/20120804105037/www.mfa.gov.ua/uzbekistan/ru/

publication/content/21492.htm.

Испания признала голодомор в Украине актом геноцида.

07.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/

ukraine/events/197026-ispaniya-priznala-golodomor-v-ukraine-aktomgenocida.

После продолжительных дебатов Сейм Латвии признал

Голодомор геноцидом украинцев. 13.03.2008 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://korrespondent.net/ukraine/politics/403002-posleprodolzhitelnyh-

debatov-sejm-latvii-priznal-golodomor-genocidom-ukraincev.

Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років

геноцидом українського народу. 03.03.2017 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1648891-parlamentportugaliyi-

viznav-golodomor-genotsidom-ukrayinskogo-narodu.

International Recognition of the Holodomor. 28.11.2006

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.holodomoreducation.org/news.php/news/4.

Послання Вселенського Патріарха Варфоломія І з нагоди 75-ї

річниці Голодомору в Україні Всьому побожному українському народові!

11.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.uocofusa.org/news_081122_1.html.

УПЦ КП призывает украинцев почтить память жертв

Голодомора 1932-33 годов. 18.11.2008 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://rus.newsru.ua/ukraine/18nov2008/golod.html.

UNESCO Calls On Its Member-Countries To Honor Memories Of

Victims Of 1932-1933 Famine In Ukraine. 01.11.2007 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : https://web.archive.org/web/

/http://www.ukranews.com/eng/article/77253.html.

Parliament recognises Ukrainian famine of 1930s as crime against

humanity. 23.10.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://web.archive.org/web/20110709033835/http://www.europarl.europa.eu

/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20081022IPR40408.

Заявление Государственной Думы "Памяти жертв голода

-х годов на территории СССР". Москва, 2 апреля 2008 г.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://duma.consultant.ru/

documents/955838?items=1&page=4.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1(46)/2017 ~ 11 ~

Росія шантажувала Азербайджан і інших через український

Голодомор. 30.11.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.pravda.com.ua/news/2010/11/30/5628021/.

Украина будет добиваться международного признания

Голодомора геноцидом, – Порошенко. 28.11.2015 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://censor.net.ua/news/362797/

ukraina_budet_dobivatsya_mejdunarodnogo_priznaniya_golodomora_genot

sidom_poroshenko.

Голодомор устроили, чтобы наказать украинцев за стремление

сохранить свою идентичность, – премьер Канады Трюдо. 28.11.2015

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://censor.net.ua/news/

/golodomor_ustroili_chtoby_nakazat_ukraintsev_za_stremlenie_sohr

anit_svoyu_identichnost_premer_kanady.

Голова СБУ назвав точну кількість жертв Голодомору, Київ,

січня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=308364.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.