АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СПРИЯТЛИВИХ ПРАВОВИХ УМОВ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ

Г Цірат

АнотаціяМетою цієї статті є розгляд та аналіз деяких положень Проекту змін та доповнень цивільного процесуального
кодексу України, які присвячені регулюванню окремих процесуальних інститутів здійснення контролю за міжнарод-
ним комерційним арбітражем з боку державних судів в контексті формулювання завдань щодо реформування (вдос-
коналення) системи правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Україні з метою створення
сприятливих умов для його функціонування як ефективного засобу захисту інтересів учасників зовнішньоекономічної
діяльності.
Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна угода, оскарження рішення, ухвала, арбітражне рі-
шення, суд, визнання та виконання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про міжнародний комерційний арбітраж Із змі-

нами і доповненнями, внесеними від 15 травня 2003 року N 762-IV, від

вересня 2005 року N 2798-IV, від 14 червня 2016 року N 1414-VIII

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: База Ліга – закон.

Проект змін та доповнень до цивільного процесуального коде-

ксу України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://jrc.org.ua/

upload/steps/e6f8b2bd1bb9cf0e201d18e3c2444673.pdf

3акон України про третейські суди в редакції станом на 2 черв-

ня 2016 року. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: База Ліга – закон.

Цивільний процесуальний кодекс України станом на 23 берез-

ня 2017 року [Електроний ресурс]. – Режим доступу: База Ліга – закон.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.