ФЕНОМЕН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

М Фесенко

Abstract


Проаналізовано політичну взаємодію країн Вишеградської групи з ЄС. Доведено, що після першого десятиліття
членства в ЄС позиції країн Вишеградської групи в ЄС реально посилилися. Вони не тільки зміцнили власний регіона-
льний союз, але також стали членами транс'європейської коаліції з яскраво вираженою позицією з питання подальшої
долі європейської інтеграції. Паралельно на тлі зростання загальної регіональної згуртованості й опозиційності на-
став переломний момент у взаєминах з Брюсселем. Цей період характеризується переходом від асиметричної конве-
ргенції з беззаперечною адаптацією норм і принципів євроінтеграції, що визначало відносини країн колишньої
Центрально-Східної Європи з ЄС до вступу і в перші роки після, до повноцінної симетричної конвергенції. Активний
опір Брюсселя такому повороту подій ставить перед ним нові завдання, у тому числі щодо перегляду структури та
ідеології союзу в бік більшої гнучкості.
Ключові слова: Вишеградська група, ЄС, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, інтеграція.


References


Хотькова Е. Вышеградская группа: опыт и перспективы / Елена

Сергеевна Хотькова // Проблемы национальной стратегии. – 2012. –

№ 4 (13). – С. 56–70.

Вишеградская четвёрка в Европейском союзе : дилеммы конверген-

ции / [отв. ред. Л. Н. Шишелина]. – М. : Ин-т Европы РАН, 2017. – 138 с.

Четверикова А. В. Положение стран Вишеградской группы в

условиях обострения миграционного кризиса в ЕС [Електроний ресурс]

/ А. В. Четверикова // Контуры глобальных трансформаций: политика,

экономика, право. – 2017. – 10 (4). – С. 130–143. – Режим доступу:

www.ogt-journal.com/jour/article/download/45/45

Гулевич А. Вышеградская "четвёрка" – объединение с разными

інтересами [Електроний ресурс] / А. Гулевич // Международная жизнь. –

07.2018. – Режим доступу: https://interaffairs.ru/news/show/20261

Resources for the Czech Republic 2007–2013 [Електроний ресурс]

// CWE. – 27.12.14. – Режим доступу: http://www.cwe.cz/index.php?url=

fondy-eu/zdroje-pro-cr〈=en.

Rettman A. Polish minister: EU and Nato might fall apart [Електро-

ний ресурс] / Andrew Rettman // EUobserver. – March 30 2012. – Режим

доступу: http://euobserver.com/24/115758.

Bulletin Quotidien Europe. – 26.02.14. – № 11026.

Sedelmeier U. Europe after the Eastern Enlargement of the

European Union : 2004–2014 [Електроний ресурс] / U. Sedelmeier –

06.2014. – Режим доступу: https://eu.boell.org/en/2014/06/10/europeafter-

eastern-enlargement-european-union-2004–2014

V4 battlegroup is on standby [Електроний ресурс] // The Slovak

Spectator. – 5. Jan, 2016. – Режим доступу: https://spectator.sme.sk/

c/20070398/v4-battlegroup-is-on-standby.html

Dubsky Z. Visegrad Cooperation in Military and Security Areas. Is

Visegrad still a Central European "Trade Mark"? / Z. Dubsky. – 2013. –

Bratislava. – P. 56–73.

Kevesebb pénzhez juthatunk a közös uniós kasszábólю Magyar

Hirláp [Електроний ресурс] // Magyarhirlap.hu. – 28.06.2016. – Режим

доступу: http://magyarhirlap.hu/cikk/59458/Kevesebb_penzhez_juthatunk_

a_ kozos_unios_kasszabol.

Odchod Britů z EU může zpomalit ekonomické oživení Evropy.

Vzájemné smlouvy budou vznikat roky [Електроний ресурс] // Hospodářské

noviny. – 27.6.2016. – Режим доступу: http://archiv. ihned.cz/c1-65347680-

odchod-britu-z-eu-vzbuzuje-obavy-ze-se-ekonomicke-ozive ni-evropy-zpomali.

Zelenická Z. Central and Eastern European issues as seen through

the eyes of Czech students [Електроний ресурс] / Z. Zelenická // Současná

Evropa. – 2010. – № 1. – P. 161–175. – Режим доступу:

https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=se&pdf=51.pdf

Balcer A. Just a platonic love? Poland and the EU enlargement.

Poland and the Czech Republic : Advocates of the EU Enlargement? [Елек-

троний ресурс] / Edited by Adam Balcer. – Polish Ministry of Foreign

Affairs : 2010. – P. 7–34. – 144 p. – Режим доступу:

https://eu.boell.org/en/2014/06/10/europe-after-eastern-enlargementeuropean-

union-2004–2014

Keleti Partnerség : terjeszkedés Oroszország felé [Електроний ре-

сурс] // KITEKINTŐ. – 20.05.2009. – Режим доступу:

http://www.kitekinto.hu/karpat-medence/2009/05/20/szines_tarsasag_

kopogt at_az_eu_kapujan/#.UofHe9JdVtU.

Vida K. The Impact of the 10 New Member States on EU Decision-

Making. The Experience of the First Years [Електроний ресурс] / ed.

Krisztina Vida; Foundation for European Progressive Studies. Budapest. –

June, 2010. – Режим доступу:http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Studieri/

Archivio-26/FEPS_IWE_NewEUMS_08_10.pdf

Mahony H. Non-Euro Countries Fight for a Place at the Decision

Making Table [Електроний ресурс] / Honor Mahony // EUobserver. –

September 12, 2012. – Режим доступу: http://euobserver.com/19/113585

Шишелина Л. Центральная Европа за четверть века реформ

[Електроний ресурс] / Л. Шишелина / Россия и Центральная Европа в

новых геополитических реальностях : сб. ст. участников X междунар.

науч. конф., Москва, 10–11 сент. 2015 г. / Федеральное гос. бюджет.

учреждение наук, Ин-т Европы Российской акад. наук; [ред. Л. Н. Ши-

шелина]. – М. : ИЕ РАН, 2015. – 320 с. – Режим доступу: http://www.soveurope.

ru/2015/6/Shishelina-5.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.