СПІВПРАЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КРАЇНАМИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

І Нагорняк

Abstract


Розглянуто етапи створення Спільної політики безпеки та оборони ЄС, встановлення відносин з країнами Східного
партнерства в даній галузі. Проаналізовано діяльність місій ЄС на території цих країн, спільну оборонну діяльність.
Зроблено висновки та прогнози щодо перспективи поліпшення відносин у контексті переглянутої Європейської політи-
ки сусідства, нової Глобальної стратегії ЄС і формування Постійної структурної співпраці у сфері оборони.
Ключові слова: безпека, оборона, Європейський Союз, Східне партнерство, місії ЄС, Глобальна стратегія ЄС.


References


Зарембо К. Місія здійсненна? Де помиляється Євросоюз у

реформі сектора безпеки в Україні / К. Зарембо // Європейська правда,

03.17. [Електронний ресурс] . – Режим доступу:

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/03/23/7063459/

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euamukraine.

eu/ua/our-mission/about-us/

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові

та Україні (EUBAM). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eubam.org/ua/who-we-are/

Молдован О. Історичний саміт Європейської ради: наслідки

для України / О. Молдован // 26.06.17. [Електронний ресурс] Mind.ua. –

Режим доступу: https://mind.kiev.ua/openmind/20173535-istorichnij-samitevropejskoyi-

radi-naslidki-dlya-ukrayini.

Представництво України при Європейському Союзі та

Європейському Співтоваристві з атомної енергії, Зовнішня політика і

безпека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraineeu.

mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/dialogue/foreign-policy.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лют. 2015 р.

№ 139-р Про затвердження плану заходів з проведення комплексного

огляду сектора безпеки і оборони України та методичних рекомендацій

щодо його проведення. – [Електронний ресурс].– Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/139-2015-%D1% 80

Семенюк О. Спільна політика Європейського Союзу у сфері

безпеки та оборони в умовах його розширення/ О. Семенюк // дис. …

канд. політ. наук, КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 155.

Труш О. Історико-правові засади Європейської політики

безпеки й оборони / О. Труш, Є. Нікіпелова // Теорія та практика

державного управління 3(54)/2016. – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-3/doc/1/05.pdf

Угода між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки

Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної

військової частини. – [Електронний ресурс] Верховна Рада України –

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/998_548.

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної

енергії йі їхніми державами-членами, з іншої сторони. – [Електронний

ресурс] Верховна Рада України. – Режим доступу : http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Шатун В. Оборонна і безпекова політика Європейського Союзу:

формування та еволюція / В. Шатун // Наук. праці. Серія "Політологія". –

– Вип. 218. – С. 60–67.

Biscop. S. A strategy for Europe's neighbourhood: keep resilient

and carry on?/ S. Biscop // Real Instituto Elcano, ARI 4/2017. [Еlectronic

source]. – Access:http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/

contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari4-

-biscop-strategy-europe-neighbourhood-keep-resilient-carry-on.

DW, Глава Еврокомиссии призвал к созданию

общеевропейской армии, 08/03/2015 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://dw.com/p/1EnF4.

ENP Review: stronger partnerships for a stronger neighbourhood.

– [Еlectronic source] European External Action Service (EEAS). – Access:

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_

review-of-the-enp_uk.pdf

European Council meeting (22 and 23 June 2017) – Conclusions.

[Еlectronic source] Council of Europe. – Access:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/06/22-

-euco-conclusions_pdf

European External Action Service (EEAS), EU-Georgia relations.

[Еlectronic source]. – Access: http://eeas.europa.eu/factsheets/news/eugeorgia_

factsheet_en.htm

Freizer S. The Revised European Neighbourhood Policy and

Conflicts in the South Caucasus: The EU's Growing Conflict Transformation

Role / S. Freizer // The Revised European Neighbourhood Policy Continuity

and Change in EU Foreign Policy, Ed. D. Bouris, T. Schumacher, Palgrave

Macmilan, 2017. – Р.135–155.

Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2017 (GPI)

[Еlectronic source]. – Access: http://visionofhumanity.org/app/uploads/

/06/GPI-2017-Report-2.pdf

Petersberg Declaration. Western European Union. Council of

Ministers. – Bohn, June 1992. – 7 p. [Еlectronic source]. – Access:

http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global

Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy. –.

[Еlectronic source] European External Action Service (EEAS). – Access:

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Zarembo K. Ukraine in EU security: an undervalued partner/ K.

Zarembo, FRIDE, Policy Brief (03/08/2011). – [Еlectronic source]. – Access:

http://fride.org/download/PB_88_Ukraine_in_EU_security.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.