ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СКАНДИНАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

O Приятельчук

Abstract


Превентивна модель загального добробуту є альтернативною стратегією побудови солідарної соціальної економі-
ки. Передбачена в рамках даної моделі активна державна політика забезпечення реалізується шляхом застосування та-
ких механізмів, як: соціальне страхування, забезпечення та захист, корпоративна соціальна відповідальність, державне
втручання та регулювання ринку праці, координація у сфері охорони здоров'я та освіти тощо. Перерозподіл продуктів
харчування є одним з дієвих механізмів і складовою активної державної політики забезпечення в рамках превентивної
моделі загального добробуту. Особливості практичного втілення даних принципів у країнах Скандинавського регіону,
які, крім соціального, отримують ще й екологічний ефект, є цікавим об'єктом дослідження, а аналіз їхнього досвіду –
вагомою інформаційною базою для розробки споріднених національних моделей державного управління.
Ключові слова: соціальна солідарна економіка, превентивна модель загального добробуту, соціальне забезпечен-
ня, перерозподіл продуктів харчування.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.