УЧАСТЬ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ "МІЖМОР'Я" ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ГЕОПОЛІТИЧНОГО СТАТУСУ

М. Дорошко, Н. Карпенко

Abstract


Лейтмотивом статті є позиція авторів, що в умовах глобальних трансформацій вагомим чинником зміцнення
геополітичного статусу України може стати її активне залучення до реалізації ініціативи Балто-Чорноморського
союзу (або Міжмор'я) в частині створення інфраструктури, що має стати базовою для забезпечення регіональної
економічної безпеки. З'ясовано, що через участь нашої країни у багатьох регіональних транспортно-комунікаційних
проєктах регіон Міжмор'я має потенціал перетворення на самостійну геополітичну одиницю та потужну ланку ки-
тайського проєкту "Один пояс – один шлях" ("One road – one belt"). Доведено, що саме проєкти з постачання амери-
канського та азербайджанського природного газу по осі "Північ – Південь", залучення до судноплавного каналу IWW
E40 – E 40 Inland Waterway (т. зв. стародавнього маршруту "Із варягів у греки") а також реконструкція автомагістра-
лей за маршрутом Віа Карпатія (Via Carpathia) дозволять нашій країні не лише позбутися статусу "геополітичної
периферії", але й сприяти зменшенню конфліктогенності в Балтійсько-Чорноморському геополітичному просторі.
Ключові слова: геополітичний статус, енергетична безпека, Балтійсько-Чорноморський регіон, шлях "із варягів у
греки", транспортно-комунікаційні проєкти.


References


Список використаних джерел:

Міхновський М.І. Самостійна Україна / М.І. Міхновський. – К. :

Діокор, 2002.

Рудницький С. Українська справа зі становища політичної геог-

рафії / С. Рудницький. – Берлін : Українське слово, 1923.

Рудницький Степан. Чому ми хочемо самостійної України /

Степан Рудницький. – Львів : Світ, 1994.

Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа // Всеукраїнська три-

логія. – К. : МАУП, 2007. – Т. 1.

Липа Ю. Розподіл Росії / Ю. Липа / О. Гринів (упоряд.). – Львів :

Ін-т народознавства НАН України, 1995.

Центральний державний архів вищих органів влади та управ-

ління України. Ф. 3697. Оп.1. Спр.11. Арк.1-152.

Okulewicz P. Koncepcja "Międzymorza" w myśli i praktyce

politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926 / Piotr Okulewicz

// Poznań. – 2001. – S. 75-86.

Troebst S. "Intermarium" and "Wedding to the Sea": Politics of

History and Mental Mapping in East Central Europe / Stefan Troebst

// European Review of History. – 2003. – Т. 10. – № 2. – P. 303.

Grzechnik M. Intermarium: The Baltic and the Black Seas on the

Polish mental maps in the interwar period [Electronic source] / Marta

Grzechnik // The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies. – 2014. –

№ 1. – Vol. 6. – P. 81-96. – Access mode : https://www.researchgate.net/

publication/273773107.

Шишелина Л.Н. Преодолевая стереотипы – к сотрудничеству

[Электронныий ресурс] / Л.Н. Шишелина // Международная жизнь. –

– 13 февраля. – Режим доступа : http://interaffairs.ru/

read.php?item=9151.

Duda Andrzej. Nie mam wątpliwości, że procedury in vitro są

potrzebne [Electronic source]. – Access mode : http://polska.newsweek.pl/

andrzej-duda-zaprzysiezenie-poglady-zmiany,artykuly,368110,1.html.

Friedman G. Borderlands: A Geopolitical Journey in Eurasia /

George Friedman. – Austin : "Stratfor". – 2011.

Машкевич М. Східна польська політика у ХХ – на початку

ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / М. Машкевич. – К. : Ніка-Центр, 2015.

Сергей Корсунский. Элиты Германии и Франции приняли ре-

шение на сближение с Путиным // Ефір UKr life TV від 17.09.2019.

Рекомендації Фундації "Центр досліджень Польща – Україна"

для урядів республіки Польща і України у взаємних відносинах [Елект-

ронний ресурс] / ред. : А. Лельонек, Д. Матерняк. – 2017. – С. 20–21. –

Режим доступу : http://www.polukr.net/uk/blog/2017/03/rekomendacji.

The shipment of Azerbaijani gas to Hungary could become

possible from 2021 / Офіційне інтернет-представництво Уряду Угорщи-

ни. – 29.03.2019. – Access mode : https://www.kormany.hu/en/ministry-offoreign-

affairs-and-trade/news/the-shipment-of-azerbaijani-gas-to-hungarycould-

become-possible-from-2021.

Glen E. Howard. The Growing Importance of Belarus on NATO's

Baltic Flank [Electronic source] / Howard Glen E. // NATO at 70 and the

Baltik States : Strengthening the Euro-Atlantic Alliance in an Age of Non-

Linear Threats: Edit. Mark Voyger. – Tartu 2019. – C. 201–222. – Access

mode : https://www.baltdefcol.org/files/files/publications/NATO_AT_70_AND_

THE_BALTIC_STATES.pdf.

Тышкевич И. О чем договаривались Лукашенко и Эрдоган?

[Электронный ресурс] / Игорь Тышкевич. – 18.04.2019 // Український

інститут майбутнього. – Режим доступа : https://hvylya.net/analytics/

geopolitics/o-chjom-dogovarivalis-lukashenko-i-jerdogan.html.

E 40 Inland Waterway / Офіційний веб-сайт проекту [Electronic

source] // Port Gdansk. – Access mode : http://programwisla.pl/

https://www.banktrack.org/project/e40_waterway/pdf.

Grzechnik M. Intermarium: The Baltic and the Black Seas on the

Polish mental maps in the interwar period [Electronic source] / Marta

Grzechnik // The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies. – 2014. –

№ 1. – Vol. 6. – P. 88. – Access mode : https://www.researchgate.net/

publication/273773107.

Президент України зустрівся з представниками ділових кіл Ки-

таю [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет-представництво Президен-

та України. – 19.07.2019. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/

news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-predstavnikami-dilovih-kil-k-56573.

Tomasz Poręba. Via Carpathia – An Investment in the Future

[Electronic source] / Poręba T. / Warsaw institute rewiew. – 13.03.2018. –

Access mode : https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/

Карпенко Н. "Геополітичний дискурс" друкованих та інтернет-

ЗМІ за вересень 2017 р. Частина друга [Електронний ресурс] / Наталія

Карпенко // Детектор медіа. – 6.10.2017. – Режим доступу :

https://detector.media/infospace/article/130651/2017-10-06-geopolitichniidiskurs-

drukovanikh-ta-internet-zmi-za-veresen-2017-r-chastina-druga.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.