СЕН-ЖЕРМЕН І ТРІАНОН: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ (ДО СТОРІЧЧЯ ПАРИЗЬКОЇ МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)

М. Кірсенко

Abstract


Колапс тоталітаризму і демократизація Східно-Центральної Європи поклали край багатонаціональним утворен-
ням. Започаткував це крах імперій після Першої світової війни. Німеччина і Росія згодом перетворилися на Третій
рейх і Радянський Союз, а Австро-Угорщина припинила своє існування. Вона відрізнялась від решти великих держав
браком колоній, клаптевою етнічною строкатістю, ладом дуалізму. Безліч суперечок затруїли взаємини її наступ-
ниць на кількадесят років. На визвольну боротьбу справили вплив стосунки емігрантів із керівниками США й Антан-
ти. Виникли німецька Австрія, занурена в усобиці Угорщина, Польща, Чехословаччина, Югославія (спершу Королівст-
во сербів, хорватів і словенців), Західноукраїнська народна республіка. Сепаратизм меншин у Чехії й Моравії, мадяри
Румунії та Словаччини, польсько-українська війна в Галичині, відлуння більшовизму, суперечки з Підкарпатською
Руссю, плебісцит у Бурґенланді, інцидент у Фіуме (Рієка) на тлі дипломатії Паризької конференції виплекали згубні
пагони конфліктів. Розгляд умов, перебігу, спроб розв'язання дає змогу збагнути обставини, безпосередні і подальші
наслідки та запобігти лиху. Подіям із доби творення Версальської системи присвячено цю статтю.
Ключові слова: Паризька конференція, дипломатія, Антанта, Сен-Жерменський договір, Тріанонський договір,
Східно-Центральна Європа.


References


Список використаних джерел:

Віднянський С. Проблема самовизначення і розв'язання питань

про державну приналежність Закарпаття після Першої світової війни /

С. Віднянський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки :

міжвід. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 16 (1). – С. 104–115.

Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів

/ пер. із франц. Ж-Б.Дюрозель. – К. : Основи. – 1995.

Енциклопедія українознавства : Словникова частина : в 11 т.

/ гол. ред. Володимир Кубійович ; Наукове товариство імені Шевченка.

– Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955.

Кірсенко М. Чеські Землі в міжнародних відносинах Централь-

ної Європи 1918–1920 років. Політико-дипломатична історія з доби

становлення Чехословацької республіки / М. Кірсенко. – К. : Інститут

укр. історіографії та джерелознавства, 1997.

Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко. – Львів :

Олір, 1995.

Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах / Д. Ллойд-

Джордж. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1957. – Т. 1.

Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підка-

рпатська Русь (1848–1948) / П.Р. Магочій. – Ужгород, 1994.

Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. / Г. Никольсон. – М.,

(рос. пер.).

Писарев Ю. А. Освободительное движение югославянских на-

родов Австро-Венгрии. 1905–1914 / Ю.А. Писарев. – М. : Изд-во

АН СРСР, 1962.

Підкарпатська Русь (Закарпаття періоду Чехословацької Рес-

публіки: 1919–1938 рр.) : путів.-довід. / Я. Достал ; пер., упоряд. та доп.

Ю. Фатули ; вступ Й. Кобаля. – Ужгород : Карпати, 2014.

Batowski Henryk. Między dwiema wojnami 1939–1939. Zarys

historii dyplomatycznej / Henryk Batowski. – Kraków : Wydawnictwo

literackie, 1988.

Buttin Felix. The Polish-Czechoslovak Conflict over Teschen

Silesia (1918–1920) : a case study / Felix Buttin // Perspectives. – 2005. –

Vol. 13.

Červinka F. Český nacionalismus v XIX století / F. Červinka. –

Praha : Svobodne slovo, 1965.

Chornovol Ihor. The Jagiellonian Idea and Ukrainian

Historiography [Electronic resource] / Ihor Chornovol

/ Historiography.email_work_card=title. – Access mode :

https://www.academia.edu/11706313.

Kleinwächter F.G. Von Schönbrunn bis St. Germain. Die

Entstehung der Republik Österreich /1918–1919/. – Graz ; Wien, Köln :

Styria Verlag, 1964.

Krejčí O. Geopolitics of the Central European Region : United

Irishman / O. Krejčí & M.C. Styan. – 2005.

MacMillan Margaret Paris 1919: Six Months that Changed the

World / Margaret MacMillan, Richard Holbrooke. – Random House, 2002.

Magcosi, Robert. Austro-Slavism / Robert Magcosi, Ivan Pop

// Encyclopedia of Rusyn History and Culture. – Toronto : University of

Toronto Press, 2005.

Österreich 1918–1934. – Wien : Typographische Anstalt,

– 2. Aufl.

Palackỷ F. Spisy a rěčí z oboru politiky / F. Palackỷ. – Praha,

Pastor P. Hungary between Wilson and Lenin: The Hungarian

Revolution of 1918–1919 and the Big Three / P. Pastor. – Boulder, CO :

East European Quarterly, 1976.

Renner K. Österreich von der ersten zur zweiten Republik

/ K. Renner. – Wien : Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1953.

Stadler K.R. The Birth of the Austrian Republic 1918–1921 /

K.R. Stadler. – Leyden : A. W. Sijthoff, 1966.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1(49)/2019 ~ 13 ~

Staudinger А. Die Ereignisse in den Ländern Deutschösterreichs im

Herbst 1918 / А. Staudinger // Ende und Anfang. Österreich 1918/19. –

Wien und die Bundesländer ; Salzburg : Salzburger Nachrichten

(SN-Verlag), 1969.

Szilassy Sándor. Revolutionary Hungary, 1918–1921 / Sándor

Szilassy. – Astor Park, FL: Danubian Press, 1971.

Trampler K. Deutschösterreich 1918/19. Ein Kampf um

Selbstbestimmung : Veröffentlichungen des Instituts zur Erforschung des

Deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München 5

/ K. Trampler. – Berlin : Heymann, 1935.

Treaty of Peace with Austria (St. Germain-en-Laye, 10 September

[Electronic source] : Außenpolitische Dokumente der Republik

Österreich 1918-1938 (ADÖ). – VÖAW, 2015. – Band 2: Im Schatten von

Saint-Germain. / KOCH Klaus – RAUSCHER Walter – SUPPAN Arnold. –

Access mode : https://verlag.oeaw.ac.at/aussenpolitische-dokumenterepublik-

oesterreich-1918-1938-adoe-band-2-im-schatten-saint-germain.

Treaty of Trianon [Electronic source] : Treaty of Peace Between

The Allied and Associated Powers and Hungary And Protocol and

Declaration, Signed at Trianon June 4, 1920. – Access mode :

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty of Trianon.

Wituch Tomasz. Terytoria sporne w Europie po roku 1815 [in

Polish] / Tomasz Wituch. – Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001.

Zeman Zbyněk. The Life of Edvard Benes 1884–1948:

Czechoslovakia in Peace and War / Zbyněk Zeman and Klimek Antonín. –

Oxford, UK : Oxford University Press, 1997.

Zhurzhenko Tatiana. The border as pain and remedy: commemorating

the Polish-Ukrainianconflict of 1918–1919 in Lviv and Przemysl [Electronic

source] / Tatiana Zhurzhenko. – Publisher: Routledge In forma Ltd., 2013. –

Access mode : http://www.tandfonline.com/loi/cnap20.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.