УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

О. Литвин

Abstract


Розглянуто роль України в системі міжнародних економічних відносин в умовах інституалізації та глобальної
конвергенції. Проаналізовано вплив глобальних перетворень на економіку країни під час ескалації торговельної війни
між США, ЄС та іншими країнами. Розкрито наслідки дедоларизації в країнах ЄС, захисту національних інтересів та
їхній вплив на світовий економічний простір.
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, глобалізація, світове господарство, міжнародна торгівля.


References


Global Economic Prospects. The Turning of the Tight? // A World

Bank Group Flagship Report. – June 2018.

Partington R. IMF warns storm clouds are gathering for next

financial crisis [Electronic source] / R. Partington // The Gardian. –

December 2018. – Access mode : https://www.theguardian.com/

business/2018/dec/11/imf-financial-crisis-david-lipton.

Беме Г. Коментар: Турецька криза небезпечна для економіки

Європи [Електронний ресурс] / Г. Беме // Deutsche Welle. – 13 серп.

р. – Режим доступу : https://www.dw.com/uk.

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1013 of 17 July

[Electronic source] / Imposing Provisional Safeguard Measures with

Regards to Imports of Certain Steel products // Official Journal of the

European Union. – 18 July 2018. – Access mode : https://eurlex.

europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018R1013.

Demertzis M. Europe in a New World Order / M. Demertzis,

A. Sapir, G. Wolff // Wirtschaftsdienst (Sonderheft), ZBW. – Leibniz :

Informationszentrum Wirtschaft. – 2018. – P. 24-30.

Macdonald A. EU's Juncker Wants Bigger Global Role for Euro

[Electronic source] / Alastair Macdonald // Reuters. – 12 September 2018. –

Access mode : https://www.reuters.com/article/us-eu-juncker-euro/eusjuncker-

wants-bigger-global-role-for-euro-idUSKCN1LS0BK.

Макроекономічний та монетарний огляд / Національний банк

України. – 2018, трав.

Cox J. Investors are Yanking Money out of Global Stocks at Levels

not Seen since the 2008 Financial Crisis [Electronic source] / J. Cox

// CNBC. – 30 June 2018. – Access mode : https://www.cnbc.com/

/06/28/global-stocks-see-biggest-loss-of-investor-cash-since-the-financialcr.

html.

Луцишин З. Системні детермінанти сучасних гравітаційних про-

цесів у геоекономічному просторі / З. Луцишин, Н. Кравчук // Міжнародні

економічна політика. – 2015. – № 2 (23). – С. 29-49.

Dadush U. The Future of Globalization / U. Dadush // Policy Brief,

PB-17/18, OCP Policy Center. – May 2017.

Економічна статистика [Електронний ресурс] / Державна служ-

ба статистики України. – Режим доступу. – http://www.ukrstat.gov.ua.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.gov.ua.

Річний звіт 2017 / Національний банк України. – 2017.

Показники банківської системи [Електронний ресурс]

/ Національний банк України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/

control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.

Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капі-

талу у розвитку вітчизняної банківської системи / О. Дзюблюк // Банків-

ська справа. – 2008. – № 2. – С. 37-45.

Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми та пе-

рспективи / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. –

№ 10. – С. 39–52.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.