ЛІВАН ТА АРАБСЬКА ВЕСНА

Ю. Cкороход,

Анотація




Розглянуто проблему здатності системи конфесійної демократії Лівану реагувати й адаптуватися до змін у між-
арабській системі регіональних відносин, спричинених революційними подіями Арабської весни, які охопили значну
частину Арабського Сходу. Акцентовано увагу на тому, що в умовах тісного переплетіння інтересів ліванських і не-
ліванських політичних акторів загрози та виклики, генеровані на регіональній арені, сприймаються традиційними
ліванськими політичними лідерами насамперед як виклики безпеці їхніх субобщин у межах ліванського соціуму, а не як
загрози державі Ліван, що зумовлює виникнення гострих криз зовнішньополітичної орієнтації країни. Досліджено по-
зиції Лівану в міжнародних організаціях (Лізі арабських держав та ООН) у 2011-2012 роках щодо лівійського та сирійсь-
кого конфлікту, виявлено причини, які зумовили відмінності в підходах до врегулювання цих конфліктів.
Ключові слова: Арабська весна, Ліван, зовнішня політика, конфесійна система, сирійський конфлікт, ООН, Ліга
арабських держав.


Повний текст:

PDF

Посилання


Halliday F. Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the

Sixth Great Power / Fred Halliday. – London : Macmillan Press Ltd, 1999.

Walt S. M. Revolution and War / Stephen M. Walt. – Ithaca ; New

York : Cornell University Press, 1996.

The International Politics of the Arab Spring. Popular Unrest and

Foreign Policy / Ed. by R. Mason. – London : Palgrave Macmillan, 2014 ;

The Arab Spring. Change and Resistance in the Middle East / Ed. by

M. L. Haas and D. W. Lesch. – Boulder : Westview Press, 2013.

Alagha J. Hezbollah and the Arab Spring / Joseph Alagha

// Contemporary Review of the Middle East. – 2014. – № 1. – P. 189-206.

Lebanon and the Arab Uprisings. In the eye of the hurricane / Ed.

by Maximilian Felsch and Martin Wählisch. – New York ; London :

Routledge, 2016.

Lebanon Facing The Arab Uprisings. Constraints and Adaptation

/ Ed. by Rosita Di Peri and Daniel Meier. – London : Macmillan

Publishers, 2017.

Fakhoury T. Do Power-Sharing Systems Behave Differently amid

Regional Uprisings? Lebanon in the Arab Protest Wave / Tamirace Fakhoury

// Middle East Journal. – Autumn 2014, Vol. 68, № 4. – Р. 505-520.

Salame G. Is a Lebanese Foreign Policy Possible? / Ghassan

Salame // Toward A Viable Lebanon / Ed. by Halim Baracat. – Washington

: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University,

– P. 347.

Совет Безопасности ООН. 6498-е заседание, 17 марта 2011.

Предварительный отчет. – S/PV.6498. – С. 4.

Совет Безопасности ООН. Резолюция 1970 (2011). 26 февраля

– S/RES/1970 (2011).

Совет Безопасности ООН. Резолюция 1973 (2011). 17 марта

– S/RES/1970 (2011).

Rabil R. Salafism in Lebanon: From Apoliticism to Transnational

Jihadis/ Robert Rabil. – Washington: Georgetown University

Press, 2014. – 283 p.

Кузнецов А. А. Избрание президента Ливана и его возможные

последствия для ближневосточного региона в целом. Ч. 2. 15 ноября

[Электронный ресурс]. / А. А. Кузнецов // Институт Ближнего Вос-

тока. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=30772#more-30772.

Wählisch M. The Lebanese National Dialogue. Past and present

experience of consensus-building / Martin Wählisch. – Berlin : Berghof

Foundation, 2017.

Baabda Declaration // Voltaire Network. – Beirut (Lebanon),

June 2012. – [Electronical recources]. – Access mode :

https://www.voltairenet.org/article181965.html.

Совет Безопасности ООН. 6627-е заседание. 4 октября 2011.

Предварительный отчет. – S/PV.6627. – С. 10.

Совет Безопасности ООН. 6524-е заседание. 27 апреля 2011.

Предварительный отчет. – S/PV.6524.

Ланда Р. Г. Ливан и "арабская политическая весна"

/ Р. Г. Ланда // Экономические, социальные, политические и этнокон-

фессиональные проблемы афро-азиатских стран: памяти

Л. Ф. Пахомовой. – М.: ИВ РАН, 2016. – С. 14-29


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.