ЕСКАЛАЦІЯ ЛІВІЙСЬКОЇ КРИЗИ В 2019 РОЦІ ТА ПОЛІТИКА КЛЮЧОВИХ МІЖНАРОДНИХ АКТОРІВ ЩОДО ЇЇ ВРЕГУЛЮВАННЯ

Омар Абдалла Елмахжуб Абдалла

Анотація

Проаналізовано геополітичні інтереси та позиції міжнародних акторів, долучених до розв'язання кризи в Лівії. За-
значено, що основними мотивами зовнішніх сил щодо їхньої участі у врегулюванні ситуації в країні є важливе гео-
стратегічне розташування Лівії, її величезні нафтові запаси та значні розвідані запаси природного газу в лівійському
секторі Середземного моря, а основними гравцями на "лівійському полі" є, з одного боку, Європейський Союз і США, з
іншого – Росія, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. Особливу позицію в питанні розв'язання лівійської кризи зай-
має член НАТО – Туреччина. У геополітичному змаганні названих міжнародних акторів, на думку автора, й буде вирі-
шена доля Лівії.
Ключові слова: лівійська криза, громадянська війна, Лівійська національна армія, Уряд національної згоди, геополі-
тичні інтереси, міжнародні актори, посередницька війна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кияниця Л. Л. Революція та громадянська війна в Лівії як чинник

впливу Франції в Північній Африці [Електронний ресурс] / Л. Л. Кияниця

// Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2013. – Т. 147. – С. 51-56.

– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua

Ramadan T. Islam and the Arab Awakening / T. Ramadan. – Oxfordand

; New York : Oxford University Press, 2012.

Грубов В. М. Арабська весна у прицілі інтересів: між контрольо-

ваним хаосом і стратегічним задумом / В. М. Грубов // Вісник Націона-

льної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2012. –

№ 3 (13). – С. 64-73.

Zoubir Y. The End of the Libyan Dictatorship: The Uncertain Transition

/ Y. Zoubir, E. N. Rózsa // Third World Quarterly. – 2012. – № 33 (7). –

Р. 1267-1283.

Волович Олексій. Політика Росії в Лівії після 2011 року [Елект-

ронний ресурс] / Олексій Волович. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/

uk/article/polityka-rosiyi-v-liviyi-pislya-2011-roku/

Фруд Бежан. Після відходу США Лівія поринула у війну, яку підт-

римують Росія і Туреччина [Електронний ресурс] / Бежан Фруд. – Ре-

жим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/libya-proxy-war-jaku-vedutrosijja-

i-turechchyna/30391270.html

Волович Олексій. Новий етап громадянської війни в Лівії [Елект-

ронний ресурс] / Олексій Волович. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/

uk/article/novyy_vytok_hromadyanskoyi_viyny_v_liviyi/

Джонатан Маркус. Лівійський гамбіт. Навіщо Туреччина направ-

ляє війська до Лівії? [Електронний ресурс] / Маркус Джонатан. – Режим

доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/features-50992437

Ель Давид. Наступ Хафтара у Лівії: якою є позиція Євросоюзу?

[Електронний ресурс] / Давид Ель. – Режим доступу : https://www.dw.com/

uk/наступ-хафтара-у-лівії-якою-є-позиція-євросоюзу/a-48451088


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.