РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

В. Балюк, М. Дорошко

Abstract


Аналізується вплив релігійного чинника на внутрішні процеси консолідації нації-держави в Україні та на причини і наслідки російсько-українського конфлікту. Поділ українського православ'я на три гілки (УАПЦ, УПЦ(КП) і УПЦ(МП)) не дозволив стати Церкві консолідуючим чинником у процесі формування нації-держави в незалежній Україні й генератором суспільних трансформацій. Ситуація може змінитися на краще після створення у 2018 р автокефальної Православної церкви України. Російська Федерація та Московський патріархат (РПЦ) використовують ідеологію "русского мира", провідником якої в Україні є УПЦ(МП), із метою реалізації імперської політики й утвердження в Україні домінації традицій московської церкви, як одного з вагомих чинників культурного та релігійного впливу (парадигма цивілізаційного впливу та домінації). У гібридній війні Росії проти України УПЦ(МП) поряд із російською меншиною використовується як так звана "п'ята колона". У межах протидії російській гібридній війні на гуманітарному й релігійному напрямах Україна повинна прискорити процес формування нації-держави та протиставити російській "гуманітарно-релігійній" агресії чітку політику захисту своїх національних інтересів. Головною умовою існування політичної нації-держави є її сприйняття та лояльність до неї структур громадянського суспільства. Ця проблема є гострою й актуальною у випадку УПЦ(МП), її Українська держава не повинна залишати поза увагою, особливо в контексті національної безпеки. Ключові слова: церква, "русский мир", гібридна війна, Україна, Росія, ПЦУ, РПЦ, Київський патріархат, Московський патріархат.

References


Le Bon G. Psychologia. Rozwój narodów / G. Le Bon. – Nowy Sącz, 1999. 2. Radziszewska-Szczepaniak D. Spór o relacje między polityką i religią. Perspektywa filozoficzna / D. Radziszewska-Szczepaniak // Nurt SVD: półrocznik religioznawczo-misjologiczny. – 2017. – №2. – S. 257–269. 3. Weber M. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumującej / M. Weber. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 4. Шмитт К. Политическая теология / Карл Шмитт. – М. : КанонПресс-Ц, 2000. 5. Аржаковський А. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке / А. Аржаковський. – Х. : Віват, 2015. 6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // Полис. – 1994. – С. №.1. – С. 33-48. 7. Кочеров С. Русский мир: проблема определения / С. Кочеров // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 5. – С. 163–167. 8. Гуттенбах Г. Р. Витоки російського імперіалізму / Генрі Р. Гуттенбах // Російський імперіалізм. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2010. – С. 26–49. 9. Филатов С. Традиционные религии, "русская цивилизация" и суверенная демократия / С. Филатов // Религия и конфликт. – М., 2007. – № 4. – С. 15–40. 10. "Ruski świat" nie oznacza budowania imperium rosyjskiego? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fronda.pl/a/ruskiegoswiata-nie-oznacza-budowania-imperium-rosyjskiego,41418.html 11. Тарас Борозенец. Русский мир и РПЦ (попытка прояснения смыслов) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.religion.in.ua/ zmi/ukrainian_zmi/6940-russkij-mir-i-rpc-popytka-proyasneniya-smyslov.html 12. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России / А. Дугин. – М. : Арктогея, 1997. 13. А. Илларионов. Границы "большой, или исторической, России" по В. Путину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com/1131469.html 14. В. Путин. Россия: национальный вопрос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html 15. Владимир Путин ответил на вопросы американского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Оливера Стоуна. Запись интервью состоялась 19 июня 2019 г. в Кремле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/61057 16. Православие в цифрах: сколько храмов и духовных организаций в РПЦ ? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://groshblog.ru/pravoslavie-v-cifrah-skolko-v-hramov-i-duhovnyh-organizacij-u-rpc/ 17. Українська православна церква (Московський патріархат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://orthodox.org.ua/ 18. Белорусский Экзархат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.church.by/belorusskiy-ekzarhat/ 19. Православная Церковь Молдовы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.mitropolia.md/ 20. А. Малашенко. Религия в России: политизация и размежевания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://carnegie.ru 21. Полянцева А. "Симфония" властей в Византии и России как преемницы Византийской империи / А. Полянцева // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 118 (04). – С. 1–17.

Kuzio T. Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple? / T. Kuzio //Politics. – 2001. – Vol. 21 (3). – С. 168–177. 23. Турчин Я. Сергій Шелухін про роль Церкви у державотворчих процесах України / Я. Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т народознавства. – 2003. – Вип. 14. – С. 79–91. 24. Lipiński W. Religia i Kościół w dziejach Ukrainy / W. Lipiński. – Przemyśl, 1999. 25. Історія релігії в Україні : навч. посіб. / А. Колодний та ін. – К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. 26. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ю. Римаренко (ред.). – К. : Генеза,1996. 27. Закон про свободу совісті та релігійні організації // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25, ст. 283 (зі змінами та доповненнями). 28. Балух В. Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія та шляхи подолання / В. Балух // Релігія та соціум. – 2016. – № 3–4. – С. 122–130. 29. Х. Казанова. "Я не вірю в нації, але вірю в силу духа українців" // Дзеркало тижня. – 2015. – 15 травня. 30. Яцишин У. Роль церкви і духовенства у виборчому процесі України / У. Яцишин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2011. – Вип. 23. – С. 128–133. 31. О. Крамар. Влада та її церква [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/Politics/6562 32. Україна-2013: державно-конфесійні відносини // Національна безпека і оборона. – 2013. – № 1. – С. 3–14. 33. Кирило помолився за Януковича і нагородив Бойка з Фірташем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/ news/2011/10/2/6634061/ 34. А. Юраш. В УПЦ МП йде боротьба між проросійськими і проукраїнськими групами, які хочуть бачити свого кандидата на чолі церкви. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/206732/ 35. Релігієзнавець пояснив, чому УПЦ (МП) не можна залучати до примирення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cerkvarium.org/ publikatsii/monitorynh-zmi/religieznavets-poyasniv-chomu-upts-mp-ne-mozhna- zaluchati-do-primirennya 36. Митрополит Онуфрій про війну на Сході. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spzh.news/ru/zashhita-very/25719-mitropolitonufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse 37. Путін нагородив іменним годинником митрополита УПЦ(МП) у Криму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/ index/all_news/community/religion_and_policy/75844/ 38. Священик Московського патріархату благословив терориста Гіркіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ipress.ua/news/ svyashchenyk_moskovskogo_patriarhatu_blagoslovyv_terorysta_girkina__ foto_76113.html 39. Як Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/ 2018/05/02/yak_kyyevo_pecherska_lavra_vykhovuvala_boyovykiv_dlya_gir kina40. Святогірська лавра переховує УПЦ-МП переховує бойовиків і зброю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/ index/all_news/community/terrorism/69711/ 41. Філія "русского мира". Найгучніші скандали за участю УПЦ МП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://nationalcorps.org/flja34russkogo-mra34-najguchnsh-skandali-za-uchastju-upc-mp/ 42. Кінофестиваль у Дніпрі під егідою УПЦ МП офіційно скасовано. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/ all_news/community/protests/78752/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.