МІСЦЕ "М'ЯКОЇ СИЛИ" У СТРАТЕГІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ США

І. Гавриленко

Abstract 
Аналізуються стратегії національної безпеки США (2002, 2006, 2010, 2015, 2017) як основні доктринальні документи у сфері зовнішньої політики на предмет згадування поняття "м'яка сила", а також задля визначення того, чи виділені в цих стратегіях завдання та форми здійснення зовнішньої політики, що сприяли використанню методів "м'якої сили". Було визначено, що, хоча в жодній із згаданих стратегій не було вжито це поняття, за своєю суттю йому відповідали стратегії президента Б. Обами 2010 і 2015 рр., і, певною мірою, 2006 р. як відносно компромісна стратегія. Натомість, стратегії республіканських адміністрацій 2002 і 2017 рр. віддають перевагу одностороннім діям США на міжнародній арені й методам "жорсткої сили". Ключові слова: стратегія національної безпеки, Сполучені Штати, зовнішня політика США, "м'яка сила", жорстка сила.

References


The National Security Strategy of the United States of America [Електронний ресурс]. – Washington D.C. : White House, 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002. 2. The National Security Strategy [Електронний ресурс] – Washington D.C. : White House, 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://www. presidentialrhetoric.com/speeches/03.16.06.html. 3. Гавриленко І. Трансформаційна дипломатія США як інструмент зовнішньої політики США / І. Гавриленко // Шевченківська весна : Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчених. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – К. : ВПЦ "Київський універнситет", 2013, ч. 1. – С. 52–54. 4. Обама добивается безопасности путем мира и сотрудничества [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.america.gov/st/peacesec-russian/2010/May/20100528130723 arrrud0.915127.html. 5. The National Security Strategy [Електронний ресурс] – Washington D.C. : White House, 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_securit y_strategy.pdf. 6. Введение Президента Обамы к Отчету о стратегии национальной безопасности [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.america.gov/st/peacesec-russian/2010/May/201005281 14736ejavosson0.5478632.html. 7. Рогов С. Американское лидерство в многополярном мире. Основы "Стратегии национальной безопасности" Обамы [Електронний ресурс] / С. Рогов. – Режим доступу до ресурсу: http://www.centrasia.ru/ newsA.php?st=1276462800. 8. Feaver P. Grading Obama's National Security Strategy 2.0 [Електронний ресурс] / P. Feaver // Foreign Policy. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://foreignpolicy.com/2015/02/06/grading-obamas-nationalsecurity-strategy-2-0. 9. The National Security Strategy [Електронний ресурс] – Washington D.C. : White House, 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security _strategy.pdf. 10. Baker P. Security Strategy Recognizes U.S. Limits [Електронний ресурс] / Peter Baker, David E. Sangerfeb // The New York Times. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/ 2015/02/06/us/politics/security-strategy-recognizes-us-limits.html?_r=2. 11. Gady F.S. The White House Releases a New National Security Strategy [Електронний ресурс] / Franz-Stefan Gady // The Diplomat. – Режим доступу до ресурсу: http://thediplomat.com/2015/02/the-whitehouse-releases-a-new-national-security-strategy. 12. Facts and Figures [Електронний ресурс] // U.S. Department of State. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: https://eca.state.gov/impact/ facts-and-figures. 13. Feaver P. Five Takeaways From Trump's National Security Strategy [Електронний ресурс] / Peter Feaver // Foreign Policy. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://foreignpolicy.com/2017/12/18/fivetakeaways-from-trumps-national-security-strategy. 14. The National Security Strategy [Електронний ресурс] – Washington D.C. : White House, 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-182017-0905.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.