ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА: КОРУПЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПЕРЕХОДУ ВІД "КІЛЬЦЯ ДРУЗІВ" ДО "КІЛЬЦЯ ВОГНЮ"

Н. Бєлоусова, Б. Міфтахов

Abstract
 
Здійснено спробу проаналізувати розвиток Європейської політики сусідства, починаючи з ідеї заснування, і до її перегляду у 2015 р. Завдання цієї статті – перевірка гіпотези про те, що корупція може бути однією з вагомих причин невдачі концепту "кільця друзів", який, ґрунтуючись на інтересах ЄС у стабільності, безпеці і процвітання його сусідів, став основою для всієї політики сусідства. Дослідження чинників переходу від "кільця друзів" до "кільця вогню" є важливим у контексті розуміння подальшого розвитку Європейської політики сусідства як основної інтеграційної стратегії Європейського Союзу щодо південних і східних країн-сусідів. Ключові слова: Європейський Союз (ЄС), Європейська політика сусідства (ЄПС), Україна, Східне партнерство, безпека, Європа, корупція.

References


Executive Summary: Neighborhood – Fighting a Ring of Fire or Creating a Ring of Friends Leadership [Електронний ресурс] // Bertelsmann Stiftung. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/84_Salzburger_ Trilog/Executive-Summary_Salzburger-Trilog-2016_EU-Nachbarschaftspolitik_ 20160820.pdf 2. Prodi R. Das größere Europa – eine Politik der Nachbarschaft als Schlüssel zur Stabilität [Електронний ресурс] / Romano Prodi. – 2002. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_de.pdf 3. Fund for Peace: FSI Heat map [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fundforpeace.org/fsi/analytics/fsi-heat-map 4. Enste D. The Consequences of Corruption – An Overview of Empirical Results [Електронний ресурс] / D. Enste, C. Heldman // Institut der deutschen Wirtschaft Köln. – 2017. – Режим доступу: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/323508/IW-Report_ 2_2017_Corruption.pdf 5. Rotberg R. When states fail: causes and consequences [Електронний ресурс] / Robert I. Rotberg // Princeton University Press. – 2004. – Режим доступу: http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%

Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-5/Rotberg%20--%20failed% 20states.pdf 6. Clapham C. The Global-Local Politics of State Decay [Електронний ресурс] / Christopher Clapham // Princeton University Press. – 2003. – Режим доступу: http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics% 20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-5/Rotberg%20--%20failed% 20states.pdf 7. Fund for Peace: Fragile States Index – Indicators [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fundforpeace.org/fsi/indicators/ 8. Transparency International, Korruptionswahrnehmungsindex [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.transparency.de/ korruptionsindizes/cpi-2010/ 9. Fund for Peace: Fragile States Index – Indicators [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://fragilestatesindex.org/data/ 10. Transparency International: Corruption Perceptions Index [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.transparency.org/ research/cpi


Refbacks

  • There are currently no refbacks.