ДЕСТРУКТИВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)

С. Даниленко, О. Фурсай

Abstract 
Розглядаються ініціативи європейських структур, зокрема Європейської комісії із протидії зовнішньому деструктивному інформаційному впливу на соціально-політичні процеси. Зауважується, що такий вплив став можливим завдяки спрощеному доступу до глобальних інформаційних ресурсів, а також унаслідок зростання спектру каналів донесення інформації до різних верств населення зарубіжної країни, насамперед тих, які накопичили протестний потенціал. Наголошується, що інформаційний важіль здатен із середини руйнувати соціальну стабільність і у такий спосіб слугувати інтересам зовнішніх суб'єктів. За таких умов особливої актуальності набувають питання контролю національних урядів і громадянського суспільства за питаннями безпеки в інформаційній сфері. Окремо зауважено на широкому застосуванні інформаційного інструменту для ескалації таких соціальних явищ як протестний рух і міграційні процеси. Це зроблено на прикладі деструктивного інформаційного впливу на соціально-політичну ситуацію у Франції під час протестів "жовтих жилетів". Узагальнюються рекомендації європейських інституцій, які можуть використовуватися державними структурами України для протидії зовнішнім інформаційним впливам. Ключові слова: деструктивний вплив, дезінформація, фейки, симулякри, постправда, політичний процес, "жовті жилети", міграція.

References


Lutte contre la manipulation de l'information [Електронний ресурс] – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/fausses_informations_lutte?etape=15-ANLDEF 2. Lutte contre la manipulation des informations [Електронний ресурс] – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_fausses_informations?etape=15-ANLDEF 3. Senate Intel Releases New Report on Intel Community Assessment of Russian Interference [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.burr.senate.gov/press/releases/ senate-intel-releases-new-report-on-intel-community-assessment-of-russian- interference 4. Оцінка спеціальним службами Королівства Бельгія актуальних загроз національній безпеці // Національний інститут стратегічних досліджень. – 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/ocinka-specialnimisluzhbami-korolivstva-belgiya-aktualnikh?fbclid=IwAR3MnKUNdc5vekagI PghI1AXPHikMm1DqVeMpmNDzkVW8Vq_kZ6GFhQt_h4 5. Фейки як інструмент випливу на вибори [Електронний ресурс] / Д. В. Дубов та ін. // Національний інститут стратегічних досліджень. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/publikacii/ analitichni-dopovidi/feyki-yak-instrument-vplivu-na

~ 30 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-381

vibori?fbclid=IwAR0rISz0QPsiQRZDkUbP9ntUXe0wyVCWH5oYnwmPLRm ORLAKsioxEXF-ePw 6. Почепцов Г. Г. Дезинформация [Електронний ресурс] / Г. Г. Почепцов. – Киев : Издатель ПАЛИВОДА А. В., 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://csef.ru/media/articles/9072/11714.pdf. 7. Larousse. Simulacre [Електронний ресурс] / Larousse – Режим доступу до ресурсу: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ simulacre/72821. 8. Spécialiste en psychologie des profondeurs. SIMULACRE ET SIMULATIONS [Електронний ресурс] / Spécialiste en psychologie des profondeurs – Режим доступу до ресурсу: http://www.psy-luxeuil.fr/articlele-monde-moderne-dans-le-piege-de-l-hyper-realite-121268703.html. 9. Онлайн-медіа та соціальні мережі перехопили лідерство у телебачення за популярністю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:https://internews.in.ua/uk/news/onlajn-media-tasotsialni-merezhi-perehopyly-liderstvo-u-telebachennya-za-populyarnistyuv-ukrajini-nove-opytuvannya-usaid-internews-schodo-spozhyvannya-zmi/ 10. Петрик В. М. Сугестивні технології маніпулятивного впливу [Електронний ресурс] / В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева // 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://mil.univ.kiev.ua/files/ 29_965691167.pdf. 11. Ланюк Є. Пост-правда, фейки та інформаційна війна [Електронний ресурс] / Є. Ланюк. – Режим доступу до ресурсу: https://varianty.lviv.ua/43429-yevhen-laniuk-post-pravda-feiky-ta-informatsiinaviina. 12. Колесник Д. Париж переосмислює загрози: як зміниться безпекова політика Франції [Електронний ресурс] / Д. Колесник. – Режим доступу до ресурсу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/ 2017/11/28/7074291/ 13. Martin Untersinger. Les preuves de l'ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 [Електронний ресурс] / Martin Untersinger // Le Monde. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.lemonde.fr/ pixels/article/2019/12/06/macronleaks-des-hackeurs-d-etat-russes-ont-bienvise-la-campagne-presidentielle-de-2017_6021987_4408996.html. 14. Danylenko S. New media in Transitive States: Instrument of Civil Society in Ukraine / S. Danylenko / Media and Globalization.– Lublin : Maria Curie-Sklodowska University press, 2015. – Р. 101–112. 15. Дубов Д. В. Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії: метод. мат. / Д. В. Дубов, А. В. Баровська, Ю. К. Каздобіна. – К. : УФБС, 2020. 16. Martin Untersinger. Sur Facebook, les "gilets jaunes" divisés sur leurs propositions et leurs méthodes [Електронний ресурс] / Martin Untersinger, Samuel Laurent // Le Monde. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/07/sur-facebook- les-gilets-jaunes-divises-sur-leurs-propositions-et-leurs-methodes_5394326_ 4355770.html. 17. Croissance de la population musulmane en Europe [Електронний ресурс] // Pew Research Center. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pewforum.org/2017/11/29/croissancede-la-population-musulmane-en-europe/. 18. Журналистская команда из New York Times получила Пулитцеровскую премию [Електронний ресурс] // BBC News. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.com/russian/news/ 2016/04/160418_ponomarev_pulitzer. 19. "La migration des entreprises vers la ville accroît la ségrégation sociale " [Електронний ресурс] // Le Monde. – 2018. – Режим доступу до

ресурсу: https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/21/la-migrationdes-entreprises-vers-la-ville-accroit-la-segregation-sociale_5386498_3234.html. 20. Cédric Mathiot. "Immigration bactérienne" : Marine Le Pen s'enfonce [Електронний ресурс] / Cédric Mathiot // Libération. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.liberation.fr/desintox/ 2015/11/12/immigration-bacterienne-marine-le-pen-s-enfonce_1412832. 21. Olivier Faye. Marine Le Pen veut " arrêter l'immigration légale et clandestine " [Електронний ресурс] / Olivier Faye // Le Monde. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.lemonde.fr/politique/article/ 2015/08/29/marine-le-pen-veut-arreter-l-immigration-legale-et-clandestine_ 4740105_823448.html. 22. Immigration : un désordre systémique [Електронний ресурс] // La revue Permanences ICHTUS. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ichtus.fr/immigration-un-desordre-systemique/. 23. В ЕС назвали Россию главным источником дезинформации [Електронний ресурс] // European Commission. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rosbalt.ru/world/2018/12/05/1751120.html? fbclid=IwAR2-hmQAI8hEhAga9Eeq1L5gPCSmME0ZR1hanYhm4-UdfnyMHjt CFVuNWlA. 24. Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation [Електронний ресурс] // European Commission. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-onlinedisinformation. 25. Communication – Tackling online disinformation: a European Approach [Електронний ресурс] // European Commission. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/ en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach 26. Корецька І. О. Досвід спільних європейських інституцій щодо захисту виборчого процесу від деструктивних інформаційних впливів: можливості для України [Електронний ресурс] / І. О. Корецька // Національний інститут стратегічних досліджень. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-06/ Досвід%20спільних%20європейських%20інституцій%20щодо%20захисту% 20виборчого%20процесу%20від%20деструктивних%20інформаційних% 20впливів.pdf. 27. Остапа С. У законі про медіа планується новий вид санкцій та розділ про дезінформацію [Електронний ресурс] / С. Остапа // Детектор Медіа. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://detector.media/ infospace/article/172406/2019-11-13-u-zakoni-pro-media-planuetsya-noviivid-sanktsii-ta-rozdil-pro-dezinformatsiyu/. 28. Законопроєкт про медіа (ДОКУМЕНТ) [Електронний ресурс] // Детектор Медіа. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://detector.media/withoutsection/article/173170/2019-12-11-zakonoproekt- pro-media-dokument/. 29. Бурковський П. Україну чекають дефолт і гуманітарна катастрофа. Огляд проникнення російської пропаганди в український медіапростір у березні 2020 року [Електронний ресурс] / П. Бурковський // Детектор Медіа. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/176362/2020-04-14-ukrainu- chekayut-defolt-i-gumanitarna-katastrofa-oglyad-proniknennya-rosiiskoipropagandi-v-ukrainskii-mediaprostir-u-berezni-2020-roku/. 30. Рейтинги підтримки політичних лідерів і партій: квітень 2020 року [Електронний ресурс] / КМСІ. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=937&page=1


Refbacks

  • There are currently no refbacks.