ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА: ВІД ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО СОЦМЕРЕЖ

Г. Хлистун

Abstract 
В епоху соціальних мереж, де вже кожен сам собі медіа зі своєю аудиторією (підписниками), питання стандартів журналістики часто залишається на другому плані. Однак є відповідальність, яку журналіст повинен усвідомлювати, пам'ятаючи про баланс думок, відділення фактів від суджень, точність, неупередженість. Ключові слова: відповідальність, міжнародні організації, медіа, соцмережі.

References


Вайріх Дітер. Етика і журналістика / В. Дітер / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – С. 44. 2. Бекуров Р. В. Этика журналиста в условиях локальных и региональных конфликтов / Р. В. Бекуров // Журналистика и социология 99. Журналистика и социальный контроль : Мат. науч.-практ. семинара 2 декабря 1999 года. – СПб., 2000. – С. 75–79. 3. Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста : практ. посіб. / О. П. Голуб / Інститут масової інформації. – К. : ТОВ "Софія-А", 2016. 4. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. 5. Євгенія Пліхіна з глузуванням написала про похорон Героя України: всі подробиці скандалу [Електронний ресурс] // Сегодня. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/ evgeniya-plihina-s-izdevkoynapisala-pro-pohorony-geroya-ukrainy-vsepodrobnosti-skandala-1369824.html 6. Не комсомол: на Громадському вирішили не карати журналістку за скандальний пост про дітей [Електронний ресурс] // ТСН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://tsn.ua/ukrayina/ne-komsomol-nagromadskomu-virishiline-karati-zhurnalistku-za-skandalniy-post-pro-ditey899628.html 7. Фб-юзери відреагували на скандальний пост журналіста фотографіями дітей [Електронний ресурс] // ТСН. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://tsn.ua/ukrayina/koristuvachi-facebook-vidreaguvalifleshmobom-foto-diteyna-skandalniy-post-zhurnalistki-894750.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.