ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ПОЛІТИКА РОСІЇ Й ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В ЛІВІЇ

Елмахжуб Абдалла Омар Абдалла

Abstract 

 Визначено воєнно-політичні, геостратегічні та соціально-економічні передумови повалення режиму Муамара Каддафі в Лівії в 2011 р. Аналіз внутрішньої й зовнішньої політики Лівії за період правління Каддафі дозволив сформулювати висновок, що головними причинами зовнішнього втручання у громадянське протистояння в Лівії стали: вигідне геостратегічне розташування країни, найбільші в Африці розвідані запаси нафти, прагнення країн Заходу встановити контроль над міграційними потоками в Південному Середземномор'ї, що представляють реальну загрозу безпеці країн Європейського союзу. Ключові слова: Лівія, Південне Середземномор'я, США, Росія, Франція, лівійський конфлікт, громадянська війна, енергетичні ресурси, геополітичні й геоекономічні інтереси.

References


Кияниця Л. Л. Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції в Північній Африці / Л. Л. Кияниця // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. – 2013. – Т. 147. – С. 51–56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua 2. Рябінін Є. В. Політика ЄС та США в Північній Африці напередодні "арабської весни": порівняльний аналіз / Є. В. Рябінін // Вісн. Маріупол. держ. уні-ту. Серія: Історія. Політологія. – 2012. – Вип. 3. – С.72–79. 3. Комлева Н. А. "Арабская весна": геополитический аспект / Н. А. Комлева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.urfu.ru/ bitstream/10995/19828/1/iuro-2013-115-16.pdf 4. Швед В. О. "Арабська весна" у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Cході / В. О. Швед // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 109–122. 5. Волович О. Політика Росії в Лівії після 2011 року / О. Волович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/ polityka-rosiyi-v-liviyi-pislya-2011-roku/ 6. Рамадан Т. Правда про "арабську весну" / Т. Рамадан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marocpress.com/ (арабською мовою) 7. Быстров А. А. Некоторые уроки операции НАТО в Ливии // Институт Ближнего Востока – Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/ stat/2011/02-11-11b.htm . 8. The Arab Spring: A View from Israel// Middle East Journal of Culture and Communication – Режим доступа: http://www.haimbresheeth.com/wpcontent/uploads/2008/01/Arab-Spring-in-view-from-Israel.pdf 9. Білий дім благословив війну в Лівії, але перемогла у ній Росія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zik.ua/blogs/bilyi_dim_ blahoslovyv_viinu_v_livii_ale_peremohla_u_nii_rosiia_965556 10. Волович О. Новий етап громадянської війни в Лівії / О. Волович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bintel.com.ua/uk/article/ novyy_vytok_hromadyanskoyi_viyny_v_liviyi/ 11. Тимофеев П. П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке / П. П. Тимофеев // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 11. – С. 31–36. 12. Utley R. France and the Arab Upheavals / R. Utley // The RUSI Journal. – 2013. – No 158 (2). – Р. 68–79. 13. BBC News. Libyans Tried for French Airline Bombing // BBC News. – 8 March 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/292565.stm. 14. Richardson J. Union for the Mediterranean: How Realistic an Exercise in Foresight? / J. Richardson // Foresight. – 2009. – № 11 (2). – Р. 3–6. 15. Кохановская А. Л. Союз для Средиземноморья – кампания Н. Саркози в Средиземноморском регионе / А. Л. Кохановская // Вестн. Одес. нац. ун-та. – 2011. – №16 (8). – С. 193–198. 16. Simon L. The Spider in Europe's Web? French Grand Strategy from Iraq to Libya / L. Simon // Geopolitics. – 2013. – № 18 (2). – P. 403–434.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.