СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МІГРАНТА В НОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

А. Ухова

Abstract 
 
Починаючи із другої половини ХХ ст., міграція набула світового масштабу, охопила всі континенти, різні соціальні верстви і групи суспільства, різні сфери суспільної життєдіяльності. Незважаючи на безліч позитивних аспектів, які несе міграція, існує й негативний бік – соціальна адаптація мігрантів до нових умов життя. Ключові слова: інтелектуальна міграція, соціокультурна адаптація, проблеми мігрантів.

References


Ерфан Є. А. Особливості міжнародної міграції висококваліфікованих працівників / Є. А. Ерфан // Наук. вісн. Ужгород нац. ун-ту. – 2018. – № 18, ч. 2. URL: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/ 2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf (дата звернення: 15.04.2020). 2 Black S. The U-Curve Adjustment Hypothesis Revisited: A Review and Theoretical Framework / S. Black, M. Mendenhall // Journal of International Business Studies. 22(2):225–247. June, 1991. URL: https://www.researchgate.net/publication/5222549_The_U-Curve_Adjustment_ Hypothesis_Revisited_A_Review_and_Theoretical_Framework (дата звернення: 15.04.2020). 3 Mizuno Y. Culture Shock: Reexamining the Concept and the W-curve Model of the Adaptation Process through Sojourner Experiences of International Students / Y. Mizuno. The University of Leeds. School of Modern Language and culture, 2012. URL: https://resources.library.leeds.ac.uk/finalchapter/dissertations/lcs-tpg/example2.pdf (дата звернення: 15.04.2020). 4 Cai D. A. (1996). Adjusting to Cultural Differences / D. A. Cai, J. I. Rodriguez : The Intercultural Communication Studies, 1(2), 31–42. URL: https://web.uri.edu/iaics/files/03deb.pdf 5 Kim Y. Y. (2001). Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation / Y. Y. Kim. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. 6 Gudykunst W. B. (2003). Cross-cultural and intercultural communication / W. B. Gudykunst. – Thousand Oaks, CA : Sage Publications, Inc. 7 Kim Y. Y. (2005). Adapting to a new culture: An integrative communication theory / Y. Y. Kim. In W. B. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication. – Thousand Oaks, CA. 8 Lee J. W. Y. (2012). Uncovering the use of Facebook during an exchange program / Lee J. W. Y. et al. China Media Research, 8(4), 62–76. 9 Matsumoto D. (2006). Psychological skills related to intercultural adjustment / D.Matsumoto et al. In T. P. Paul, & C. J. Lilian (Eds.), Handbook of multicultural perspectives on stress and coping. – Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/0-387-26238-5_16 10 Рєвнівцева О. Соціальне виключення: проблеми визначення та дослідження / О. Рєвнівцева. Людський розвиток. 2008. – С. 98–106. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8940/08-Revnizeva.pdf 11 Володько В. Моделі соціокультурної адаптації іммігрантів / В. Володько, О. Ровенчак // Вісник Львів. – 2008. – № 2. – С. 182–210. 12 Соціальна адаптація працівників-мігрантів в умовах євроінтеграції. Тернопільський національний економічний університет : вебсайт.URL: https://www.tneu.edu.ua/pdf/026.pdf (дата звернення: 15.04.2020). 13 Парасюк І. Планування розвитку територіальних громад : навч. посіб. / І. Парасюк, Г. Васильченко, Н. Єременко. Асоціація міст України. – К. : ТОВ "Підприємство ВІ ЕН ЕЙ", 2015. 14 Южанин М. А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу / М. А. Южанин // Социокультурные исследования. – 2007. – № 5 (277). – С. 70–77. 15 Кашпур В. Социокультурная адаптация мигрантов: проблемы и стратегии (Томский кейс) / В. Кашпур, І. Поправко. // Вестник Томского гос. ун-та. 2012. – С. 88–93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.