МЕГАТРЕНДИ КИТАЮ ТА ЇХНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

І. Зіневич

Abstract"Мегатренди Китаю" зазвичай асоціюються з прізвищем Дж. Нейсбіта, під авторством якого у 2010 р. було опубліковано книгу "Китайські мегатренди: 8 стовпів нового суспільства". Це дослідження відкрило завісу на головні тенденції, які мали місце всередині Китаю на початку ХХІ ст. За 10 років у Китаї відбулося чимало змін, які відображені й у глобальній трансформації його мегатрендів. Незважаючи на наявні опубліковані матеріали з теми "китайських мегатрендів" у Китаї, через відсутність перекладів із китайської мови, натепер вони залишаються невідомими в Україні. На основі аналізу досліджень американського та китайських авторів, опублікованих із різницею в 10 років, визначено головні тенденції розвитку КНР станом на 2010 р. і 2019 р., виявлено зміни, які відбулись у політичному, економічному, соціальному устрої країни за цей період, проаналізовано можливості застосування китайського досвіду в Україні.  Ключові слова: мегатренди, Китай, Україна, реформа, розвиток.

References


Рябченко Н. П. От глобализации к глобальной цивилизации / Н. П. Рябченко. – Владивосток : Дальнаука, 2012. 2. Парахонський Б. Стратегічне партнерство України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / Б. Парахонський, Г. Яворська // Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ глобалістики та безпекових стратегій. – Режим доступу : http://old2.niss.gov.ua/articles/600/. 3. Нейсбит Дж. Китайские мегатренды: 8 столпов нового общества / Джон и Дорис Нейсбит ; пер. с англ. А. Лактионова. – М. : Астрель, 2012. 4. Feng Kai (2011), China Rising Power, Chinese Business Association Press, Beijing, China. – 冯凯, 《崛起的大国:中国大趋势》,中华工商联合出版社,2011年. 5. Gao Liankui (2011), China‘s Megatrends, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China. – 高连奎,《中国大形势》,电子工业出版社,2011年.

Zheng Yongnian (2019), Megatrends: Next step of China, Beijing: Dongfang Press, China. – 郑永年,《大趋势:中国下一步》, 东方出版社,2019年,533页. 7. Нейсбит Дж. Мегатренды / Дж. Нейсбит ; пер. с англ. М. Б. Левина. – М. : ООО "Издательство АСТ"; ЗАО НПП "Ермак", 2003. 8. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва [Електронний ресурс] : Законодавство України Верховна Рада України 1994-2020. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-20. 9. Грицяк Н. В. Електронна демократія : навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов. – К. : НАДУ, 2015. 10. Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. Статьи и выступления / Дэн Сяопин. – Пекин : изд-во университета Цинхуа, 2004. 11. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая ; пер. с кит. / Дэн Сяопин. – М. : Политиздат, 1987. 12. Як ожило українське кіно [Електронний ресурс] / "Свобода" – газета української громади в Америці. – 20.09.2019. – Режим доступу : https://svoboda-news.com/svwp/%D0%AF%D0%BA-%D0%BE%D0%B6% D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1% 97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%96% D0%BD%D0%BE/. 13. Онищенко Ю. "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію [Електронний ресурс] / Євпропейська правда. – 23.04.2020. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/23/7109067/ 14. Зануда А. Середній клас в Україні: нечисленний і невпливовий [Електронний ресурс] / А. Зануда Середній / BBC Україна. – 05.06.2013. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/ 2013/06/130604_ukraine_middle_class_az 15. Середній клас в Україні: уявлення і реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_ Seredn_klas.pdf. 16. Asian Infrastructure Investment Bank/ Офіційний вебсайт [Electronic source]. – Access mode : https://www.aiib.org/en/about-aiib/ index.html 17. Full text: Donald Trump announces a presidential bid [Electronic source] / The Washington Post/ = 16.06.2015. – Access mode : https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/06/16/full-textdonald-trump-announces-a-presidential-bid/?arc404=true


Refbacks

  • There are currently no refbacks.