МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ: УГОРСЬКЕ ПИТАННЯ

К. Лобода

Abstract
 
Присвячено питанню розвитку сепаратиського руху на Закарпатті та відносинам України з Угорщиною. Проаналізовано особливості боротьби з сепаратизмом на Закарпатті, пошук нових механізмів нейтралізації явища. Відзначено високий рівень забезпечення державою мовних і культурних потреб угорської меншини, функціонування закладів освіти, можливість здобувати освіту угорською. Аргументовано необхідність затвердження позиції держави в навчанні українською, яка є єдиною державною мовою на території України. Ключові слова: сепаратизм, Україна, Угорщина, національна меншина, Закарпаття.

References


Стойко О. М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи / О. М. Стойко // Держава і право // Зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 65. – С. 370–376. 2. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради. 2017. – № 38–39. – Ст. 380. 3. История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн, Д. Бовуа, Мари-Элизабет Дюкре ; пер с фр. : М. Ю. Некрасов и др. – СПб. : Издательство "Еврозия", 2009, ч. 1. 4. Як угорські "друзі Путіна" зазіхають на українське Закарпаття [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/ 162867-IAk-uhorski-druzi-Putina-zazikhaiut-na-ukrainske-Zakarpattia. 5. Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / В. Б. Євтух та ін. – К. : Наук. думка, 2004. 6. Гриценко П. Ю. Мова як індикатор угорсько-українських відносин сьогодення / П. Ю. Гриценко // Стратегічні пріоритети. Наук.-аналіт. щоквартальний зб. – 2018. – № 1(46). – С. 26–37. 7. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 8. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" // Відомості Верховної Ради. – 2020. – № 5. – Ст. 31.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.