Вплив особистісного чинника на ухвалення зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента США В. Клінтона

С. Пик

Abstract


Присвячено дослідженню впливу особистісного чинника у процесі ухвалення зовнішньополітичних рішень в адміні-
страції президента В. Клінтона. Характеристика особистісного чинника стала можливою завдяки застосуванню
п'ятифакторної моделі особистості, запровадженої в науковий обіг американськими психологами Р. МакКреєм та
П. Костою-мол., а також залученню результатів досліджень психобіографічного портрету президента, його лідерсь-
ких та особистісних якостей, управлінського стилю, виконаних американськими політичними психологами та психо-
аналітиками Дж. Гартнером, Дж. Постом, С. Реншоном, М. Херманн, У. Вайнтраубом, Д. Вінтером та ін. З'ясовано, що
переважаючий вимір особистості В. Клінтона – відкритість новому досвіду (openness to experience) у поєднанні з ви-
соким рівнем екстраверсії (extraversion) безпосередньо відображався на характері зовнішньополітичних рішень його
адміністрації. Яскраві приклади – урегулювання "північно-ірландського" питання, дипломатія з позиції сили щодо
конфліктів на Балканах, спроби налагодження ізраїльсько-палестинського діалогу. Ці складні проблеми міжнародних
відносин вимагали виваженого специфічного підходу і президент У. Клінтон, залучаючи до процесу ухвалення рішень
якомога більше інформації, вивчаючи ідеї та пропозиції свого оточення, уникаючи в деталі, аналізуючи перспективи й
можливі наслідки своїх зовнішньополітичних кроків, намагався відшукати оптимальний варіант поведінки для США.
Він міг швидко змінити думку з огляду на поточний розвиток ситуації або під впливом оточення, а також був схиль-
ний ризикувати задля досягнення бажаного результату. У відносинах на найвищому рівні покладався на свій дипло-
матичний хист, усебічну обізнаність, здатність переконувати, впевненість у собі і прагнення отримати максимум
від докладених зусиль.
Сукупно такі особистісні риси дали змогу президенту В. Клінтону стати першим іноземним лідером, якому вдало-
ся досягти компромісу між британською, ірландською сторонами та представниками Північної Ірландії (Угода
Cтрастної п'ятниці 1998 р.). Він утвердив США в ролі арбітра в міжнародних конфліктах (домігшись припинення кро-
вопролиття на Балканах) і здійснив вагомий крок на шляху до порозуміння між Ізраїлем і Палестиною (меморандум
Вай Рівер 1998 р.).
Ключові слова: особистісний чинник, п'ятифакторна модель особистості, відкритість новому досвіду, екстраве-
рсія, адміністрація президента У. Клінтона, зовнішньополітичне рішення.


References


Albright M., Woodward B. Madam Secretary. N. Y.: Miramax

Books, 2003. 562 p.

Antony Lake to President Clinton re Bosnia Next Steps. 1995. July,

Clinton Digital Library. Bosnian Declassified Records Collection. URL:

https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/12498

Arthur P. Special Relationships. Britain, Ireland and the Northern

Ireland problem. Belfast: The Blackstaff Press, 2000. 334 p.

Berger S. Meeting on Kosovo Military Options. 1999. March, 19.

Clinton Digital Library. Declassified Documents concerning Kosovo. URL:

https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/16195

Bréadún D. de. US Senator George Mitchell and The Good Friday

Agreement. IrishCentral. 2020. April, 10. URL: https://www.irishcentral.com/

roots/irishamerica/good-friday-agreement-george-mitchell

Clinton B. My Life. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2004. 957 p.

Clinton H. R. Living History. N. Y.: Simon & Schuster, 2003. 624 p.

URL: https://archive.org

Crowley M. Bill Clinton's unfinished business in Israel. Politico.

September, 29. URL: http://politico.eu

Daadler I. H. Decision to Intervene: How the War in Bosnia Ended.

December, 1. URL: https://www.brookings.edu/articles/decision-tountervene-

how-the-war-in-bosnia-ended/

Gartner J. D. How to Pick a President. What we want in a leader

and what we need in a leader may be two different things. Psychology

Today. 2016. January, 5. URL: http://www.psychologytoday.com/us/articles/

/how-pick-president

Gartner J. D. In Search of Bill Clinton: A Psychological Biography.

N. Y.: St. Martin's Publishing Group, 2008. 480 p.

Goldberg L. R. An Alternative "Description of Personality": The Big-

Five Factor Structure. Journal of Personality and Social Psychology. 1990.

Vol. 59 (6). P. 1216–1229.

Greenstein F. I. The Presidential Difference: Leadership Style from

FDR to Obama. 3d ed. Princeton: Princeton University Press, 2009. 344 p.

Guelke A. The United States, Irish Americans and the Northern

Ireland peace process. International Affairs. 1996. Vol. 72. N 3. P. 521–536.

Hermann M. G. William Jefferson Clinton's Leadership Style. – The

Psychological Assessment of Political Leaders. With Profiles of Saddam

Hussein and Bill Clinton / ed. by J. M. Post. Michigan: The University of

Michigan Press, 2003. P. 313–323.

NSC Paper re Bosnia Endgame Strategy. 1995. July, 20A. Clinton

Digital Library. Bosnian Declassified Records Collection. URL:

https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/12499

Renshon S. A. William Jefferson Clinton's Psychology. – The

Psychological Assessment of Political Leaders. With Profiles of Saddam

Hussein and Bill Clinton / ed. by J. M. Post. Michigan: The University of

Michigan Press, 2003. P. 277–302.

Sestanovich S. Maximalist. America in the World from Truman to

Obama. N. Y.: Vintage Books, 2014. 402 p.

Sparrow B. The Strategist. Brent Scowcroft and the Call of National

Security. N. Y.: Public Affairs, 2015. 717 p.

The Oxford Handbook of the Five Factors Model / ed. by Th. A.

Widiger. Oxford: Oxford University Press, 2017. 589 p.

Weintraub W., Winter D. G. William Jefferson Clinton: Personality

Traits and Motivational Biases. – The Psychological Assessment of Political

Leaders. With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton / ed. by

J. M. Post. Michigan: The University of Michigan Press, 2003. P. 303–312.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.