ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕД В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. Литвин, В. Романенко

Abstract


Розглянуто особливості та структуру інфраструктурного середовища міжнародної економічної діяльності (МЕД) в
умовах глобалізації. Розкрито важливість України у формуванні міжнародних транспортних коридорів. Визначено пріо-
ритетні напрями підвищення конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України на світовому ринку.
Ключові слова: інфраструктурне середовище, транспортні коридори, міжнародна економічна діяльність, глобалізація.


References


Дмитрієва (Стогул) О.І. Впровадження системи управління якістю

обслуговування пасажирів на автобусних станціях. Економіка транспо-

ртного комплексу. 2018. Вип. 18. С. 110–120.

Додаток ХХХІІ до глави 7 "Транспорт" розділу V "Економічне і

галузеве співробітництво" / Євроінтеграційний портал: вебсайт.

URL: https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-v/transport.

Дорофєєва Х.М. Конкурентоспроможність транспортної інфра-

структури України в умовах інтеграції до ЄС. Економіка і суспільство.

№ 7. С. 30–35.

Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира: учеб. СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2020. С. 97-126.

Литвин О. Україна в системі міжнародних економічних відносин в

умовах інституціоналізації та глобальної конвергенції. Вісник Київського

національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні від-

носини / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Київ: Київський університет. Вип. 1(49). 2019. С. 36-40.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Перспективні шляхи та механізми інтеграції ринку транспортних

послуг України до країн ЄС : аналіт. зап. URL: https://niss.gov.ua/

doslidzhennya/ekonomika/perspektivni-shlyakhi-ta-mekhanizmi-integraciirinku-

transportnikh-poslug.

Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та скла-

дові. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 169-174.

Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної

конкурентоспроможності 2017-2018 / Економічний дискусійний клуб:

вебсайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngukrayin-

svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2.

Русскова Е.Г. Международная инфраструктура как фактор

трансформации национальной экономики в условиях глобализации.

Финансы и кредит: научно-практ. и теорет. журн. 2018. №11. С. 86-91.

Транспорт України: статист. збірник. К.: Державна служба ста-

тистики України, 2020. 115 с.

Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій. URL:

https://studall.org/all4-24367.html.

Хумаров О.А. Підвищення конкурентоспроможності України:

мобілізація транзитного потенціалу. URL: http://old.niss.gov.ua/book

/StrPryor/11_2019/23.pdf.

Чайка І.В., Крикун В.О. Важливість участі України у формуванні

міжнародних транспортних коридорів. URL: http://www.rusnauka.com/36_

PVMN_2018/Economics/2_121461.doc.htm/.

Шталь Т.В., Козуб В.О., Артеменко В.С., Бубенець І.Г., Артеме-

нко С.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини:

навч. посіб. Харків : Форт, 2018. 364 с.

Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах

європейської інтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.

№ 3. C. 89-99.

The Global Competitiveness Report 2019. Geneva, Switzerland. 648 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.