КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ ЯК НОВІТНЯ ДЕТЕРМІНАНТА КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Рушковський

AbstractУзагальнено та представлено фундаментальні тенденції останнього десятиліття, пов'язані зі зміною клімату.
Також розглянуто діяльність міждержавних і глобальних економічних кампаній, спрямовану на уповільнення цього
процесу, що створюють новий потужний детермінант для багатонаціональних підприємств (БНП) у сфері корпора-
тивного урядування, управління ризиками та дієвого управління кліматичними ризиками й можливостями.
Аналіз базується на останніх дослідженнях провідних міжнародних дослідників, таких як Міжнародне енергетичне
агентство та The Economist Intelligence Unit, спеціалізованих органів ООН, університетів, а також Робочої групи Ради із
фінансової стабільності з питань розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом. Результати аналізу показа-
ли, що кліматичні ризики та можливості вже мають чітке грошове вираження і вплив на БНП. Сучасний ефективний
бізнес стикається з необхідністю побудови ефективної системи управління такими ризиками, яка, окрім прямого впли-
ву на БНП, буде також важливим сигналом для зацікавлених сторін, що, зі свого боку, може знизити вартість залучено-
го капіталу та збільшити рівень доходів. Для деяких країн ЄС незабаром стане обов'язковим висвітлювати принципи
та підходи управління кліматичними ризиками у своїх річних звітах. Фахівці розробляють також внутрішні моделі, що
показують вплив зміни клімату на бізнес БНП (наприклад, підвищення загальної температури на 1,5 °C, 2 °C, 4 °C).
Отже, єдиний підхід до управління кліматичними ризиками стає дуже важливою темою для БНП та їхніх зацікав-
лених сторін, зокрема регуляторів, інвесторів, акціонерів і суспільства. Проведений аналіз дає глибоке розуміння ос-
новних чинників управління кліматичними ризиками для БНП разом з його практичним застосуванням, що зростає, у
світовій економіці.
Ключові слова: стратегії ризик-менеджменту, зміна клімату, управління ризиками, ризик-менеджмент.


References


Rasshyvalov D., Rushkovskyi M. Risk appetite statement as

multinational enterprises' innovative risk management tool. Actual problems

of international relations. 2019. ed. 141. Р. 68.

Risk Management and Corporate Governance. URL:

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en, ст.80

The Cost of Inaction: Recognizing the Value at Risk from Climate

Change. URL: https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/

The%20cost%20of%20inaction_0.pdf.

United Nations Framework Convention on Climate Change. The

Paris Agreement. URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-parisagreement/

the-paris-agreement.

Energy Climate and Change. World Energy Outlook Special Briefing

for COP21. URL: http://climateknowledge.org/figures/Rood_Climate_Change_

AOSS480_Documents/IEA_COP21_Paris_Briefing_IntEnerAgen_2015.pdf.

Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial

Disclosures. URL: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-

-TCFD-Report.pdf.

Emerging Trends In Climate Change Litigation. URL:

https://www.law360.com/articles/766214/emerging-trends-in-climate-changelitigation.

Best Practices and Case Studies for Industrial Energy Efficiency

Improvement. URL: https://europa.eu/capacity4dev/unep/documents/bestpractices-

and-case-studies-industrial-energy-efficiency-improvement.

How to improve resource efficiency in your business. URL:

https://www.epa.vic.gov.au/for-business/how-to/lower-environmental-impactbusiness/

improve-resource-efficiency-business.

Global energy investment down 8 % in 2015 with flows signaling

move towards cleaner energy. URL: https://www.iea.org/news/globalenergy-

investment-down-8-in-2015-with-flows-signalling-move-towardscleaner-

energy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.