ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В АФРИКАНСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. Запорізька

AbstractЗважаючи на активізацію діяльності Турецької Республіки в Африці актуальним є вивчення еволюції зовнішньопо-
літичної стратегії країни в регіоні та сучасного стану турецько-африканських відносин. У статті розглянуто осно-
вні етапи формування та прослідковано динаміку зовнішньої політики Туреччини на Африканському континенті. Осо-
бливу увагу приділено історичним зв'язкам у османський період, а також періоду значного розвитку взаємин на дво-
та багатосторонньому рівні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. З огляду на активність Туреччини в різних
напрямках, проаналізовано основні здобутки у відносинах із африканськими державами в політичній, торговельно-
економічній, військово-безпековій, культурній та інших сферах, а також звернено увагу на ключові проблеми, що пе-
решкоджають подальшому зростанню співпраці.
Ключові слова: Турецька Республіка, Африка, стратегія зовнішньої політики, гуманітарна дипломатія, "м'яка сила".


Refbacks

  • There are currently no refbacks.