ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

О. Ступницький, О. Приятельчук

AbstractПроаналізовано поняття "емоційного інтелекту", виявлена необхідність його оцінки як складової оперативного
та стратегічного менеджменту персоналу, що реалізовується як на етапі набору, так і розвитку й управління.
Вивчено соціо-психологічні дослідження зарубіжних авторів у цій сфері. Проведено аналіз впливу рівня емоційного
інтелекту на працездатність співробітника, розглянуто досвід зарубіжних компаній щодо використання фактору
емоційного інтелекту у своїй діяльності. Доведено, що наразі компанії четвертого рівня зрілості з найвищими фінан-
совими показниками, які акцентують особливу увагу на феномені емоційного інтелекту, по-перше, володіють висо-
коефективним потенціалом відбору та найму персоналу, що містить такі емоційно-психологічні характеристики, як
амбіційність, здатність до навчання, зацікавленість та цілеспрямованість. По-друге, набувають конкурентні пере-
ваги в нових ринкових умовах, пов'язаних із глобальними технологічними викликами та управлінням бізнес-процесами
в умовах цифровізації та Індустрії 4.0 загалом.
Ключові слова: емоційний інтелект, поведінкова модель, штучний інтелект, цифровізація, інновація.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.