ОЦІНКА ПОЛІТИКИ ЗГУРТУВАННЯ ЄС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СТРУКТУРНО-ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Л Поліщук,, О. Чугаєв

AbstractПрисвячено аналізу політики згуртування ЄС, оцінці процесу її формування та реалізації з метою зменшення регі-
ональних диспропорцій у країнах та регіонах угруповання. Акцентовано на нових сучасних інструментах підтримки в
умовах пандемії як реакції на соціальні та економічні виклики. Оцінено звіти ЄК про зближення і економетрично підт-
верджено ефективність політики згуртування на рівні регіонів NUTS-2. Зроблено висновки про її вплив на економічну
структуру та розвиток регіонів, виявлено типи регіонів і галузі, котрі стали найбільш вразливими, підкреслено, що
підтримка з боку Європейських структурних та інвестиційних фондів у окремих сферах зіграла стабілізуючу роль,
пом'якшуючи економічний спад в умовах пандемії.
Ключові слова: політики згуртування ЄС, регіональні асиметрії, структурні диспропорції, регіональний розвиток,
Європейські структурні та інвестиційні фонди.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.