Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного
права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.ISSN: 1728-2292