Archives2014

No 42 (2014): Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.
Освещены актуальные проблемы международных отношений, вопросы современной системы международного права, особенности развития мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов.
The modern problems of international relations, international law, world economy and international
economic relations are highlighted in following issue.
For professors, scientists, PhD students and students.


2009

No 37 (2009): Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітленоактуальніпроблемиміжнароднихвідносин,питаннясучасноїсистемиміжнародногоправа,особливостірозвиткусвітовогогосподарстватаміжнароднихекономічнихвідносин.Длявикладачів,науковихспівробітників,аспірантівістудентів.The modern problems of internations relations,international law, world economy and internationaleconomic relations are highlighted in following issue.For professors, scientists, PhD students and students.


2006

No 33-34 (2006): Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародногоправа. Розглянуто особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин,сучасні проблеми міжнародної інформації, питання іноземноїфілології.Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.The modern problems of internations, international law, world economy and international economicrelations, international information are highlighted in following issues.For scientists, professors, aspirants and students.

1 - 19 of 19 Items