№ 31-32 (2005)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О А Коппель
СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ФОРМАТУ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF
В В Копійка
КОНВЕРСІЯ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ'ЄКТ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
О С Пархомчук
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АФРИЦІ PDF
С В Андрущенко (Гринько)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ: МОРАЛЬНИЙ ФАКТОР PDF
О І Ткач
ЕВОЛЮЦІЯ СПІВДРУЖНОСТІ НАЦІЙ ЯК ЧИННИКА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.) PDF
Н Л Яковенко
ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ В ІНДІЇ PDF
О А Борділовська
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ ФІНЛЯНДІЇ PDF
В М Вдовенко
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЯ PDF
О І Рогач,
АСИМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ PDF
В І Мазуренко
ЧИ ІСНУЄ ОСОБЛИВА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ? PDF
О В Сніжко
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ PDF
В С Карп
ПЕРСПЕКТИВИ ОБМІНУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Н М Толстая
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА ФРН ЩОДО ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМ СТАНДАРТАМ PDF
В В Мицик
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ PDF
Д В Скринька
MІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ PDF
М О Медведєва
МІНЛИВЕ ОБЛИЧЧЯ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
В І Головченко
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ЄВРАЗІЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ PDF
В В Копійка
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА США У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ПОСТБІПОЛЯРНІ ЧАСИ: ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ PDF
І Д Дудко
ПЕРСПЕКТИВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ PDF
О І Ткач
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ПРОГРАМАХ ЮНІСЕФ PDF
А Т Грушова
"СИЛА" В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПАРАДОКСИ PDF
М Г Капітоненко
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД PDF
М А Миронова
МЕЖІ БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
Р К Петюр
ТЕОРІЯ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ PDF
О І Рогач
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ІНДИКАТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В І Мазуренко
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
О В Сніжко
ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ ЧЕХІЇ, УГОРЩИНИ, ПОЛЬЩІ) PDF
О О Шнирков
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ PDF
В М Вербенська
НОВІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О М Григоров
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ДЕРЖАВ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА СТАРУ ПРОБЛЕМУ PDF
Ю О Ноговіцина


ISSN: 1728-2292