№ 33-34 (2006)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародногоправа. Розглянуто особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин,сучасні проблеми міжнародної інформації, питання іноземноїфілології.Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.The modern problems of internations, international law, world economy and international economicrelations, international information are highlighted in following issues.For scientists, professors, aspirants and students.

Зміст

Статті

"ЗВІДКИ ПІШЛА РУСЬКА ЗЕМЛЯ..." (МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНІ ОБСТАВИНИ ВИНИКНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ) PDF
В Головченко
ЗДІЙСНЕННЯ КОНВЕРСІЇ В КРАЇНАХ З ДЕМОКРАТИЧНИМИ ПОЛІТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ PDF
О Пархомчук
СИЛОВИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ПАРАДИГМИ, ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ PDF
М Капітоненко,
ООН ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ PDF
А Грушова
СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ПІДХОДИ УКРАЇНИ PDF
В Константинов,
ЯПОНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНИХ РЕАЛІЙ І ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯПОНІЇ PDF
П Драган
ВІДНОСИНИ МІЖ СВЯТИМ ПРЕСТОЛОМ (ВАТИКАНОМ) ТА УКРАЇНОЮ (1992–2005) PDF
В Козлов
СТРУКТУРНІ БАР'ЄРИ В ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС PDF
О Шнирков,
ВПЛИВ ТІНЬОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНТЕГРАЦІЮ В ЄВРОПІ PDF
А Копистира
СТРАТЕГІЧНІ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
В Мазуренко, М Костенко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КОРОЛІВСТВІ ДАНІЯ PDF
В Мицик
РОЗВИТОК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Ю Капіца
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НООПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БОРОТЬБІ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ PDF
О Коломієць
ЄВРОПА І БЛИЗЬКИЙ СХІД: СФЕРА МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН PDF
О Коппель, К Пасінчук
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О Хилько
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ НІМЕЦЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ PDF
Р Кривонос
ООН ТА ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ І ДІТЬМИ PDF
А Грушова
ІНДІЯ В СУЧАСНОМУ ГЕОСТРАТЕГІЧНОМУ БАЛАНСІ СИЛ PDF
О Борділовська
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КРАЇН БАЛТІЇ І РОСІЇ (ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ) PDF
Д Аракелян
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКОЇ РИЗИКОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ТЯГАРІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Д Расшивалов
РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ PDF
О Ступницький,, О Кудінович
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
О Приятельчук
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
В Карп
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН PDF
В Мицик
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЯ, ПУБЛІЧНОГО СПОВІЩЕННЯ ТА КАБЕЛЬНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Ю Капіца, С Ступак
ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Є Калашнюк
ПРОБЛЕМА АРАБСЬКОЇ ЄДНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ PDF
А Рубцов
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В РЕКЛАМІ PDF
Ю Зоріна


ISSN: 1728-2292