№ 37 (2009)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітленоактуальніпроблемиміжнароднихвідносин,питаннясучасноїсистемиміжнародногоправа,особливостірозвиткусвітовогогосподарстватаміжнароднихекономічнихвідносин.Длявикладачів,науковихспівробітників,аспірантівістудентів.The modern problems of internations relations,international law, world economy and internationaleconomic relations are highlighted in following issue.For professors, scientists, PhD students and students.

Зміст

Статті

КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ PDF
О Коппель
"УКРАЇНСЬКА ТЕМА" В ПОЛІТИЦІ АНТАНТИ 1914-1916 РР. PDF
В Головченко
РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Н Сербіна
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Р Кривонос
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕГІОНАЛІЗМУ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
В Константинов
ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: ПЕРЕРОЗПОДІЛ СИЛОВИХ РЕСУРСІВ PDF
М Капітоненко
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF
А Гуменюк, Т Ковальчук
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗГОРТАННЯ ТА РЕАКЦІЯ УРЯДІВ КРАЇН PDF
О Рогач
СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБМІНУ ПОСЛУГ PDF
Р Заблоцька
МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В Мазуренко, Г Буряк
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
О Приятельчук
СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІК КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАФТА ТА КАРІКОМ PDF
О О Шнирков
ПОДАТКОВІ РИЗИКИ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ PDF
Т Балюк
ВИДИ КОМПЕТЕНЦІЇ РЕФОРМОВАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
В Муравйов, І Березовська
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
О Шпакович
ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
К Смирнова
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Ю Капіца
КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ТРЕТІХ КРАЇНАХ PDF
Олена Святун, Олексій Святун
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Я Костюченко


ISSN: 1728-2292