№ 38-39 (2012)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Зміст

Статті

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ПАРЛАМЕНТАРНИХ МОНАРХІЙ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
В Матвієнко
ПРОСТІР І ЧАС В ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ ДИНАМІЦІ УКРАЇНИ PDF
О Коппель, О Пархомчук
УКРАЇНА – ДЕРЖАВА-СПІВЗАСНОВНИК ООН: МІФИ Й ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ PDF
В Головченко
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕГІОНАЛІЗМУ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
В Константинов
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Р Кривонос
ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: ПЕРЕРОЗПОДІЛ СИЛОВИХ РЕСУРСІВ PDF
М Капітоненко
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
І Кост
ПРІОРИТЕТИ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
О Шнирков
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ – СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ PDF
А Філіпенко
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗГОРТАННЯ ТА РЕАКЦІЯ УРЯДІВ КРАЇН PDF
О Рогач
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІТАРНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ЄС PDF
Р Заблоцька, Р Михайлов
СИСТЕМНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЕТАПИ РОЗГОРТАННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ PDF
В Мазуренко
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
А Негода
НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЄС В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Л Поліщук
РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ У ФРН PDF
В Морозов
НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ДЕПОЗИТІВ PDF
М Безнощенко
ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИПОЛЯРНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РЕБАЛАНСУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н Резнікова
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
О Приятельчук
ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ СТАНДАРТІВ СФЕРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF
Н Рилач
ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Р Стаканов
РОЛЬ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ У СТАНОВЛЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
М Хмара
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВО–ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ PDF
Д Глухова
ПОДАТКОВІ РИЗИКИ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ PDF
Т Балюк
ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ PDF
В Мазуренко, С Шаповал
ПРАВОВІ НОРМИ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННИХ БАНКРУТСТВ В МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ PDF
О Бірюков
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
О Шпакович
РОЗВИТОК АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Ю Капіца
КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ТРЕТІХ КРАЇНАХ PDF
О Святун, О Святун
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОМІРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ PDF
А Льовін, Д Чорнобай


ISSN: 1728-2292