№ 40 (2013)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Зміст

Статті

ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР СПРОМОЖНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ СИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
В Копійка, О Хилько
УТВЕРДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ УСРР У 1919-1922 РР. PDF
М Дорошко
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ УСРР В СКЛАДІ СРСР У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
В Матвієнко
СЕПАРАТИЗМ ПІВДЕННОГО ТІРОЛЮ У КОНТЕКСТІ МІЖЕТНІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ЄВРОПІ PDF
І Мінгазутдінов
ВИХІД ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ: ЗДОБУТКИ Й ПРОРАХУНКИ PDF
В Головченко
КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ У МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ СУДАНУ І ПІВДЕННОГО СУДАНУ PDF
М Дорошко, Б Черкас
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н Сербіна
ПОШУК ШЛЯХІВ РЕРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ PDF
О Рогач
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КРАЇНАМИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
В Мазуренко
ЕКОНОМІЧНІ БУЛЬБАШКИ ЯК СУТНІСНА ОЗНАКА НЕСТАБІЛЬНОСТІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Н Резнікова, М Відякіна
ІНВЕСТИЦІНЙНА РОЛЬ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Р Стаканов
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН PDF
М Хмара
ВПЛИВ ГНУЧКОГО ВАЛЮТНОГО РЕЖИМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ У ПОЛЬЩІ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Ю Корнєєва
БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: РОЗРОБКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
О Бірюков
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ PDF
І Забара
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗВИЧАЄВИХ ТА ДОГОВІРНИХ НОРМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
М Медведєва
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СОЮЗІВ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ У НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ PDF
В Ржевська


ISSN: 1728-2292