№ 42 (2014)

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.
Освещены актуальные проблемы международных отношений, вопросы современной системы международного права, особенности развития мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов.
The modern problems of international relations, international law, world economy and international
economic relations are highlighted in following issue.
For professors, scientists, PhD students and students.

Зміст

Статті

КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
І. Гавриленко
УКРАЇНА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ОБСТАНОВКИ: ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ PDF
В. Головченко
КОНЦЕПТ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ У СТРАТЕГІЇ КРАЇН БРІКС PDF
М. Зайцева
ПОДВІЙНА АНЕКСІЯ КРИМУ РОСІЄЮ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
В. Головченко, В. Матвієнко
КОНЦЕПТ РЕПУТАЦІЇ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ PDF
Ж. Панченко
ПІДХОДИ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЛІВАНСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1975–1990): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ю. Скороход
АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
В. Вергун, О. Ступницький
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ МЕТОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
О. Приятельчук
СТРУКТУРА ДОЛАРИЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. Сніжко, О. Зикова
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ АСЕАН PDF
Р. Стаканов
ЕКОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄС ТА УГОДИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ PDF
О. Шнирков
МІЖДЕРЖАВНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В АЗІЙСЬКОМУ І ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
А. Яншина
ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
О. Шапран
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ НА ЕНЕРГЕТИКУ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
С. Білоцький
ДЕЯКІ ОСНОВИ "ОБОВ'ЯЗКУ ЗАХИСТИТИ" В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ PDF
В. Власюк
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ООН PDF
І. Забара
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Б О Козачук
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КОНЦЕПЦІЮ "МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ВАЛЮТНОГО ПРАВА" PDF
Б. Криволапов
ПОНЯТТЯ "УГОДИ", "РІШЕННЯ АСОЦІАЦІЙ" ТА "УЗГОДЖЕНОЇ ПРАКТИКИ" В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ ЄВРОСОЮЗУ PDF
К. Смирнова
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПІ PDF
Т. Терехова


ISSN: 1728-2292