№ 46 (2017)

ВІСНИК КНУ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Зміст

Статті

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР. В УКРАЇНІ ЯК ГЕНОЦИД: ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ PDF
М Дорошко, В Головченко
АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СХІДНІЙ АЗІЇ PDF
В Головченко
ЄВРАЗІЙСЬКА СТРАТЕГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР PDF
А Гольцов
ГЕОПОЛІТИЧНІ АКЦЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ PDF
С Даниленко, О Гальона
РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
О Коппель, О Пархомчук
ВЗАЄМОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КРАЇНАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ PDF PDF
Н Пак
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНА – США PDF
Н Середюк
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ СВІТ-СИСТЕМИ І НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ PDF
М Фесенко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ PDF
О Шевченко
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ PDF
Р Стаканов
ЕВОЛЮЦІЯ СУБ'ЄКТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ PDF
П Дзюба
HUMAN CAPITAL AND REGIONAL GROWTH IN MOROCCO: SPATIAL ECONOMETRIC APPROACH PDF
al Mahdi Koraich, Moustapha Hamzaoui
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF PDF
І Забара
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СПРИЯТЛИВИХ ПРАВОВИХ УМОВ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ PDF
Г Цірат
УЧАСТЬ АКЦІОНЕРА У МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СПОРІ: РИЗИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У РАМКАХ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ PDF
О Кривецька
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕТТІНГУ PDF
В Лютий
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЕКСТРАТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ ПРАВА ЄС: ЕВОЛЮЦІЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Л Фалалєєва


ISSN: 1728-2292