No 52 (2020)

Journal of International Relations of KNU

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

P. Ignatiev
PDF
Yu. Skorokhod
PDF
I. Mingazutdinov, G. Mingazutdinova
PDF
O. Khylko
PDF
B. Cherkas, R. Tezbir
PDF
I. Zinevych
PDF
A. Filipenko
PDF
O. Pryiatelchuk, O. Stupnytskyy
PDF
D. Kusherets, M. Khmara
PDF
O. Vygovskyy
PDF
V. Buck, O. Slyusarenko
PDF
V. Baldinyuk
PDF
A. Rumyantsev, O. Stepanov
PDF
E. Bevzyuk
PDF