Історія журналу

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року електронне видання Інституту міжнародних відносин  "Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки" внесене до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата політичних наук.