ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕССУ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ

О М Андрєєва

Анотація


В статті розглядаються основні складові цивілізаційного самовизначення українського суспільства та можливі сценарії цивілізаційного самовизначення України з урахуванням ситуації “подвійної розколотості”.

Ключові слова. Україна, ідентичність, цивілізаційний вибір, Європа.

 

In the article the basic constituents of civilization self-determination of Ukrainian society are viewed  and the scenarios of civilization self-determination of Ukraine are possible taking into account the situation of “double dissidence”.

Key words. Ukraine, Identity, civilization challenges, Europe.

 

В статье рассматриваются основные составляющие цивилизационного самоопределения украинского общества и возможные сценарии цивилизационного самоопределения Украины с рассмотрением ситуации “двойного раскола”.

Ключевые слова. Украина, идентичность, цивилизационный выбор, Европа.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.