ІМІДЖ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Г А Піскорська, Н Л Яковенко

Анотація


Анотація. Проаналізовано роль іміджу держави на міжнародній арені та чинники його формування. Визначено складові іміджу України, позитивні та негативні компоненти. Проаналізовано тенденції й результати позиціонування України з огляду на сучасні реалії. Запропоновані шляхи оптимізації іміджу України.

Ключові слова: імідж держави, чинники формування іміджу держави, складові іміджу держави, засоби комунікації, інформаційний простір.

 

Annotation. The article deals with the role of our country's image in the international arena and the reasons causing its formation. The authors have determined integral parts of the image of Ukraine, its positive and negative components. The basic indicators of the country's image illustrating its objective content are analyzed. The ways of optimizing the image of Ukraine are put forward.

Key words: image of the country, the factors forming the image of the state, the integral parts of country's image performance, communications, information space.

 

Аннотация. Проанализирована роль имиджа государства на международной арене и факторы его формирования. Определены составляющие имиджа Украины, положительные и отрицательные компоненты. Проанализированы тенденции и результаты позиционирования Украины, учитывая современные реалии. Предложены пути оптимизации имиджа Украины.

Ключевые слова: имидж государства, факторы формирования имиджа государства, составляющие имиджа государства, средства коммуникации, информационное пространство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.