ІМІДЖЕВА ДИПЛОМАТІЯ ЯК МЕТОД ПІДТРИМАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США

І І Гавриленко

Анотація


Анотація. Іміджева дипломатія держави, поруч із публічною та культурною дипломатією, є одним із головних засобів формування позитивною громадської думки про державу закордоном та дозволяє державі ефективно використовувати власну м’яку силу. Дослідження присвячене практиці здійснення іміджевої дипломатії Сполученими Штатами, як провідною державою за м’якою силою у світі. Аналізується позиція Сполучених Штатів у світових рейтингах національних брендів. Особлива увага звертається на наявність чи відсутність цілеспрямованих дій держави зі здійснення іміджевої дипломатії.

Ключові слова: іміджева дипломатія, імідж країни, бренд країни, м’яка сила, інформаційна кампанія.

 

Abstract. Image diplomacy, along with public diplomacy and cultural diplomacy, is one of the main means of shaping positive public opinion about a country abroad. It also allows effective exercise of soft power of a state. The study deals with the practice of the United States in implementing its image diplomacy as the world’s leading state in terms of soft power. The article also analyzes the position of the US in global nation brand indexes. Special attention is being paid to presence or lack of purposeful actions to fulfill image diplomacy.

Keywords: image diplomacy, image of a country, national brand, soft power, advocacy campaign.

 

Аннотация. Имиджевая дипломатия государства, наряду с публичной и культурной дипломатией, является одним из главных средств формирования позитивного общественного мнения о стране за границей и позволяет государству эффективно использовать собственную мягкую силу. Исследование посвящено практике проведения имиджевой дипломатии Соединенными Штатами как страной обладающей наибольшей мягкой силой в мире. Анализируется позиция Соединенных Штатов в мировых рейтингах национальных брендов. Особое внимание посвящено наличию или отсутствию целенаправленных действий государства на осуществление имиджевой дипломатии.

Ключевые слова: имиджевая дипломатия, имидж страны, бренд страны, мягкая сила, информационная кампания.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.