«ІНТЕГРАЦІЯ»: ІДЕЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ

О С Русова

Анотація


Анотація. В статті досліджується концепт «інтеграція», його ідейне підґрунтя та способи реалізації на теренах об’єднаної Європи. Задля більш детального вивчення цієї теми, вводиться ще ряд додаткових термінів. Вони розглядаються у певному логічному взаємозв’язку між собою, доповнюють один одного та дозволяються проаналізувати різні аспекти складного процесу європейської інтеграції.

Ключові слова: інтеграція, Європейський Союз, суверенітет, європеїзація, національна та транснаціональна ідентичності.

 

Annotation. The article explores the notion of "integration", its ideological framework and ways of implementation within the territory of the united Europe. Also a number of the additional terms is coined in order to conduct a more detailed study on this subject. They are described in a certain logical interrelation, complement each other and provide an opportunity to analyze different aspects of the complex process of the European integration.

Key words:, integration, the European Union, sovereignty, europeanization, national and transnational identities.

 

Аннотация. В статье исследуется концепт “интеграция”, его идейные основы и способы реализации на территории объединенной Европы. Для более детального изучения этой темы, вводиться ещё ряд дополнительных терминов. Они рассматриваются в определенной логической взаимосвязи между собой, дополняют друг друга и позволяют проанализировать разные аспекты сложного процесса европейской интеграции.

Ключевые слова: интеграция, Европейский Союз, суверенитет, европеизация, национальная и транснациональная идентичности.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.