THE THREATS ENCOUNTERED BY MAN IN THE VIRTUAL REALITY: INFORMATION DISTORTION, ILLUSION, AGGRESSION

M K Grzegorzewska, A Małecka

Анотація


Анотація. Розвиток технології змінив підхід людини до реальності. Нові медіа, які з'явилися відносно недавно, уможливили майже необмежений доступ до різних джерел інформації. Проте наслідки технологічної революції є не завжди корисними для користувача медіа, який легко може загубитися в «морі» надмірної інформації. Вони також створюють низку загроз, пов'язаних з появою створюваного медіа віртуального світу. Можна сказати, що сучасна людина живе в двох світах: реальному та віртуальному. З екзистенціальної точки зору ця уявна реальність не лише не допомагає людям подолати екзистенціальну дихотомію, а робить її ще важчою для подолання через приховування та замовчування. Традиційний світ змінився абсолютно новим і невідомим. Стаття зосереджується на найбільш видимих загрозах для людської психіки, таких як деформація даних/інформації, ілюзія, а також агресія, яка стимулюється через певний медійний контент.

Ключові слова: загрози для людської психіки, віртуальна реальність, загрози для людської психіки у віртуальній реальності, деформуюча інформація, ілюзія, агресія у віртуальній дійсності, комп'ютерні ігри.

 

Abstract. The development of technology has changed the human approach to reality. New media that have recently emerged make it seemingly possible to access the differentiated sources of information in an unlimited way. However, the consequences of the technological revolution are not always favourable to the new media user who can get easily get lost in the excess of information as well as face several menaces inherent to the virtual world. It can be said that the modern man lives in two worlds: the real and the illusory media-created one. From the existential point of view it is clear that this illusory reality does not help people to overcome the existential dichotomies, and, what is more, makes them even harder to bear by blurring and concealing them. The traditional and familiar world has been replaced by a completely new and unknown one, abstracted from everyday reality. The present paper focuses on most evident threats to the human psyche generated by the new media and related to the virtual world evoked by them, such as distortion of data/information, illusion and aggression stimulated by certain media contents.

Key words: threats to human psyche, threats to human psyche in the virtual reality, virtual reality, information distortion, illusion, aggression in virtual reality, computer games

 

Аннотация. Развитие технологии изменило подход человека к реальности. Новые медиа, появившиеся относительно недавно, обеспечили возможность практически неограниченного доступа к разным источникам информации. Однако последствия технологической революции не всегда являются полезными для пользователей медиа, которые легко могут затеряться в «море» избыточной информации. Они также создают угрозы, связанные с появлением виртуального мира, создаваемого медиа. Можно даже утверждать сказать, что современный человек живет в двух мирах: реальном и виртуальном. С экзистенциальной точки зрения эта мнимая реальность не только не помогает людям преодолеть экзистенциальную дихотомию, но и создает новые трудности для ее преодоления из-за сокрытия и умалчивания информации. Вместо традиционного мира появляется абсолютно новый и неизвестный мир. Авторы сосредоточиваются на наиболее видимых угрозах для человеческой психики, таких как деформация данных/информации, иллюзия, а также агрессия, которая стимулируется через определенный медийный контент.

Ключевые слова: угрозы для человеческой психики, виртуальная реальность, угрозы для человеческой психики в виртуальной реальности, деформирующая информация, иллюзия, агрессия в виртуальной реальности, компьютерные игры.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.