THE EVOLUTION OF CYBER JIHAD: FROM AL-QAEDA TO THE ISLAMIC STATE

M Lacomy

Анотація


Анотація. Метою статті є огляд еволюції кібер-джихаду, починаючи з 1990-х рр. до теперішнього часу. Встановлено, що наявні чотири етапи розвитку кібер-джихаду: перший етап вважається початковим і тривав у 1990-і рр., коли перші ісламістські групи використовували інтернет для впливу на світову спільноту, проте їм не вистачало належної майстерності, тому відмічався низький рівень загроз міжнародній стабільності; другий етап з’явився одночасно з Web 2.0 на початку ХХІ ст., що призвело до появи додаткових каналів зв’язку, наприклад, блогів і відеохостингів; третій перехідний етап був ініційований подіями, що отримали назву «арабська весна», та характеризувався масовим використанням терористами соціальних медіа; четвертий етап розпочався у 2014 р. з появою Ісламської держави та пов’язаний з багатовимірними пропагандистськими кампаніями в мережі Інтернет, що можна характеризувати як вагому загрозу міжнародній безпеці.

Ключові слова: кібер-джихад, кібербезпека, тероризм, Ісламська держава, Аль-Каїда.

 

Abstract. This paper aims to provide an overview of the evolution of cyber jihad since the 1990s to the present day. It argues that so far there has been four stages of its development. The first, initial chapter started in the 1990s, when the first Islamist groups used the Internet in order to influence global audiences. These activities, however, lacked the proper skill and know-how, and therefore posed a little threat to international security. The second chapter was opened in parallel to the emergence of the Web 2.0 environment in the 21st century, which was manifested by the enrichment of communication channels exploited by jihadists (e.g. blogs, video hosting services). The third, transitional stage was initiated due to the experiences of the Arab Spring. It was characterized by the massive use of social networks by the Islamist terrorists and their sympathizers. Finally, the last chapter has started in 2014 in consequence of the Islamic State’s emergence. This group has launched a massive, multidimensional and sophisticated propaganda campaign online, which proves to be a unique phenomenon generating serious threats to international security.

Key words: cyber jihad, cybersecurity, terrorism, Islamic State, al-Qaeda.

 

Аннотация. Целью статьи является обзор эволюции кибер-джихада, начиная с 1990-х гг. и до настоящего времени. Установлено четыре этапа развития кибер-джихада: первый этап считается начальным и продолжался в 1990-е гг., когда первые исламистские группы использовали интернет для влияния на мировое сообщество, однако им не хватало должного мастерства, поэтому отмечался низкий уровень угроз международной стабильности; второй этап появился одновременно с Web 2.0 в начале ХХ в., что привело к появлению дополнительных каналов связи, например, блогов и видеохостингов; третий переходной этап был инициирован событиями, получившими название «арабская весна», и характеризовался массовым использованием террористами социальных медиа; четвертый этап начался в 2014 г. с появлением Исламского государства и связан с многомерными пропагандистскими кампаниями в сети Интернет, что можно характеризовать как весомую угрозу международной безопасности.

Ключевые слова: кибер-джихад, кибербезопасность, терроризм, Исламское государство, Аль-Каида.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.