UNIVERSAL CODE ELEMENTS OF THE INTERNATIONAL POLITICAL IMAGE AND PHENOMENON OF PREDICTION IN AUDIOVISUAL MEDIA

M B Yeromin

Анотація


Анотація: У статті мова іде про феномен «передбачення» у аудіовізуальному медіа та його вплив на міжнародний політичний імідж, що розглядається на основі актуального прикладу новообраного президента США Дональда Трампа. Констатується певна нестача досліджень на тему, через яку природа впливу на міжнародний політичний імідж появ певної фігури у аудіовізуальному медіа та алюзій на нього поки що може бути наведена лише умовно та теоретично. Наведена актуальність проблеми та висувається необхідність продовження досліджень на наведену тематику у рамках політичних досліджень міжнародних відносин.

Ключові слова: міжнародний  політичний імідж, універсальний код кінематографу, аудіовізуальне медіа, логіко-інтуїтивний аналіз, пре когнітивний аналіз.

 

Annotation: Article dwells upon phenomenon of prediction in the audiovisual media and its influence on the international political image, which is illustrated by a recent example of the USA president-elect Donald Trump. Shown is the certain lack of researches of the topic, because of which nature of such an influence on international political image provided by person’s appearances in the audio-visual media and allusions in such could be so far only theorized. Actuality of a problem is stated and the need of eventual research in the field of political studies in the international relations is drawn as well.

Key words: international political image, universal code of movies, audiovisual media, logic-intuitive analyses, precognitive analyses.

 

Аннотация: В статье речь идет о феномене «предсказания» в аудиовизуальном медиа и его влиянии на международный политический имидж, что рассматривается на основе актуального примера новоизбранного президента США Дональда Трампа. Констатируется определенная недостача исследований на тему, из-за которых природа такого влияния на международный политический имидж появлений фигуры в аудиовизуальном медиа и аллюзий на него в нем же пока может быть приведена лишь условно и теоретически. Приведены актуальность проблемы и выражается необходимость продолжения исследований на данную тематику в рамках политических исследований международных отношений.

Ключевые слова: международный политический имидж, универсальный код кинематографа, аудиовизуальное медиа, логико-интуитивный анализ, прекогнитивный анализ. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.