ФІНСЬКА ПОЛІТИКА НЕЙТРАЛІТЕТУ: НОВИЙ ЕТАП У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЧИ ЕВОЛЮЦІЯ «ФІНЛЯНДИЗАЦІЇ»

А О Дирда

Анотація


Анотація. У статті розглядаються практичні та теоретичні аспекти нейтрального статусу Фінляндії. Проаналізовано співвідношення зовнішньої та безпекової політики країни у контексті взаємодії з НАТО та розвитком регіонального військово-політичного співробітництва. Увагу також зосереджено на змінах у зовнішній та оборонній політиці Фінляндії,  перегляді ролі нейтралітету після анексії Криму та початку бойових дій на Сході України.

Ключові слова: Фінляндія, НАТО, безпека, війна, оборона, політика.

 

Abstract. The article deals with the practical and theoretical aspects of Finland's neutral status. Correlation foreign and security policy of the country in the context of cooperation with NATO and the development of regional military-political cooperation. Attention is also focused on changes in foreign and defense policy of Finland, reviewing the role of neutrality after the annexation of the Crimea and the outbreak of hostilities in eastern Ukraine.

Keywords: Finland, NATO, security, war, defense policy.

 

Аннотация. В статье рассматриваются практические и теоретические аспекты нейтрального статуса Финляндии. Проанализировано соотношение внешней политики и политики безопасности страны в контексте взаимодействия с НАТО и развитием регионального военно-политического сотрудничества. Внимание также сосредоточено на изменениях во внешней и оборонной политике Финляндии, пересмотре роли нейтралитета после аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке Украины.

Ключевые слова: Финляндия, НАТО, безопасность, война, оборона, политика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.