УКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ В РАМКАХ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОЦІНЮВАННЯ

І О Леонтьєв

Анотація


Анотація. Цілковито нові умови міжнародного середовища зумовлюють потребу в переоцінці міжнародної позіції України та її зовнішньополітичної стратегії. В статті було розглянуто історію української регіональної та міжнародної позіції в XX столітті з акцентом на її схожісті протягом усього періоду. На основі історичних даних був проведен аналіз можливих нових вимірів української зовнішньої політики. Рекомендація переоцінки зроблена, насамперед спираючись на українську геополітичну школу.

Ключові слова: Україна, Східна Європа, геополітика, геостратегія, зовнішня політика.

Annotation. Completely new circumstances of the international environment establish the need for reassessment of international position of Ukraine and its foreign policy strategy. The article comprises a review of history of Ukraine's regional and international position in 20 century with the emphasis on its similarity throughout the whole period. An analysis of possible new dimensions of Ukraine's foreign policy was made based on historical data. Recommendation for the reassessment was made by utilizing Ukrainian geopolitical school first and foremost.

Keywords: Ukraine, Eastern Europe, geopolitics, geostrategy, foreign policy.

Аннотация. Целиком новые условия международной среды обуславливают необходимость переоценки международной позиции Украины и её внешнеполитической стратегии. В статье была рассмотрена история украинской региональной и международной позиции в XX веке с акцентом на её схожести на протяжении всего периода. На основе исторических данных был проведён анализ возможных новых измерений украинской внешней политики. Рекомендация переоценки сделана, прежде всего опираясь на украинскую геополитическую школу.

Ключевые слова: Украина. Восточная Европа, геополитика, геостратегия, внешняя политика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.