НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ КОРДОНІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Н А Пак

Анотація


Анотація. В статті розглядаються сучасні міграційні тенденції, які спричинили значний потік нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу. Проаналізовано основні заходи, які приймали керівники європейських держав для протидії нелегальної міграції та захисту кордонів протягом останнього десятиліття. Обґрунтовано напрями спільної зовнішньої політики країн Євросоюзу, за яким необхідно діяти для того, щоб посилити захист кордонів європейських держав та зменшити кількість нелегальних мігрантів в Європі.

Ключові слова: міграція, ЄС.

 

Abstracts. The article deals with modern migration trends, which caused a significant flow of illegal migrants to the EU. The basic events that took European leaders to combat illegal immigration and border security over the past decade are analyzed. The directions of common foreign policy of the EU on which to act in order to strengthen the protection of the borders of European countries and reduce the number of illegal immigrants in Europe are grounded.

Keywords: migration, the EU.

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные миграционные тенденции, которые вызвали значительный поток нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза. Проанализированы основные меры, которые принимали руководители европейских государств для противодействия нелегальной миграции и защиты границ в течение последнего десятилетия. Обоснованы направления совместной внешней политики стран Евросоюза, по которым необходимо действовать для того, чтобы усилить защиту границ европейских государств и уменьшить количество нелегальных мигрантов в Европе.

Ключевые слова: миграция, ЕС.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.