РОЛЬ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Н П Литвиненко, В І Щоткіна

Анотація


Анотація. У статті розглядається та аналізується один із видів публічної дипломатії – спортивна дипломатія. Кожен видатний спортсмен асоціюється із країною, яку він представляє. Посідаючи високі місця на змаганнях, спортсмени прославляють не лише самих себе, а й країну, яка створює умови для розвитку їх талантів. Крім того, спортивні події є унікальним форумом для переговорів, адже там збираються високі посадовці з багатьох держав, що можуть у неформальній обстановці обговорити міжнародні питання. Важливе міжнародне значення мають також і спортивні організації. Спорт іде пліч-о-пліч із дипломатією. Історія нараховує чимало прикладів, що ілюструють їх взаємозалежність і вплив.  Тому спорт не може залишатись осторонь міжнародного життя  і є дієвим інструментом здійснення політичних, економічних, культурницьких та гуманітарних цілей.

Ключові слова: спортивна дипломатія, публічна дипломатія, культурна олімпіада.

 

Abstract. The article deals with and analyzes one of the kinds of public diplomacy – the sports diplomacy. Every well-known sportsman is associated with the country which he represents. Being at the forefront in the competitions the sportsmen make famous not only themselves but also the country in which the development of their personalities is possible. Furthermore, sports events are a unique forum for negotiation because many senior officials from different countriesare assembled there and have the opportunity to discuss international issues during informal conversations. Sports organizations are also of a high international importance. Sport and diplomacy go side by side. There are a lot of examples of their interdependence and mutual influence. That is why sport can not be considered apart from international life and is a viable vehicle of accomplishing political, economic, cultural and humanitarian aims.

Key words: sports diplomacy, public diplomacy, cultural Olympics.

 

Аннотация. В статье рассматривается и анализируется один из видов публичной дипломатии – спортивная дипломатия. Каждый известный спортсмен ассоциируется со страной, которую представляет. Занимая высокие места на соревнованиях, спортсмены прославляют не только себя, но и страну, которая создает условия для развития их талантов. Кроме того, спортивные события представляют собой уникальный форум для переговоров, ведь там собираются главы большого количества стран и могут в неформальной обстановке обсудить международные вопросы. Важное международное значение имеют также спортивные организации. Спорт идет бок о бок с дипломатией. Известно много примеров, иллюстрирующих их взаимозависимость и влияние.   Потому спорт не может находится в стороне от международной жизни и является действенным инструментом исследования политических, экономических, культурных и гуманитарных целей.

Ключевые слова: спортивная дипломатия, публичная дипломатия, культурная олимпиада.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.