СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Є А Макаренко

Анотація


У статті розглядаються концептуальні і прикладні аспекти суперечностей трансформації європейської політичної свідомості, аналізуються такі чинники, як сприйняття політики ЄС в європейському середовищі, ставлення до впливу мігрантів на європейську ідентичність,  формування  європейської політичної свідомості в Україні у форматі Угоди про Асоціацію України та ЄС. 

Ключові слова: європейська політична свідомість, зовнішня і безпекова політика ЄС, європейська ідентичність, міграційна криза, Україна.

 

The article examines the conceptual and applied aspects of the contradictions in the transformation of the European political consciousness, analyzes the perception of the EU policy in the European community, the attitude to the impact of migrants on the European identity, the formation of the European political consciousness in Ukraine in the format of the Association Agreement between Ukraine and the EU.

Keywords: European political consciousness, common foreign and security policy of the EU, European identity, migration crisis, Ukrainе.

 

В статье рассматриваются концептуальные и прикладные аспекты противоречий формирования и трансформации европейского политического сознания, анализируются такие факторы, как восприятие политики ЕС в европейском сообществе, отношение к воздействию мигрантов на европейскую идентичность, формирование европейского политического сознания в Украине в формате Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Ключевые слова: европейское политическое сознание, внешняя политика и политика безопасности ЕС, европейская идентичность, миграционній кризис, Украина.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.