СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ

М Гринчук

Анотація


 

Анотація. У статті розглянуто основні виклики та загрози сучасної терористичної діяльності, її характерні особливості. Визначено, що у зв’язку з стрімким розвитком новітніх технологій відбулась трансформація тероризму. Проаналізовано вплив на політику держав та засоби протидії. У статті наведені дані Національного Консорціуму з вивчення тероризму Держдепартаменту США. Було проаналізовано, що останнім часом прослідковується тенденція до збільшення кількості терористичних актів та кількості жертв. Окрім цього, у статті розглянуто поняття та підходи до визначення термінів тероризму, міжнародного тероризму.

Ключові слова: тероризм, міжнародний тероризм, безпека, політика.

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вызовы и угрозы современной террористической деятельности, ее характерные особенности. Определено, что в связи со стремительным развитием новейших технологий, состоялась трансформация терроризма. Проанализировано влияние терроризма на политику государств и средства противодействия. В статье представлены данные Национального Консорциума по изучению терроризма Госдепартамента США. Проанализировано, что в последнее время прослеживается тенденция к увеличению количества террористических актов и количества жертв. Кроме этого, в статье рассмотрены понятия и подходы к определению терроризма, международного терроризма.

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, безопасность, политика.

 

Annotation. This article discusses the main challenges and threats of modern terrorism and its characteristics. It was determined that due to the rapid development of new technologies, a terrorism has been transformed. The influence of terrorism on policy and terrorism countermeasures were reviewed. The article presents data from the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism of US State Department. It was stated that the number of terrorist attacks and the number of victims tend to increase. In addition, the article discusses the concepts and approaches to definitions of terrorism and international terrorism.

Keywords: terrorism, international terrorism, security, policy.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.